Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENЈE O POSTUPANЈU SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/6/2017 13:05:39OBAVEŠTENјE
O POSTUPANјU SINDIKATA POVODOM RADNE VERZIJE ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA


Povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama i netačnog obaveštavanja pojedinih sindikata u vezi sa istim, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas obaveštava kako sledi:
     Sindikat je odmah po dostavlјanju Radne verzije spornog zakona iskazao ogromno nezadovolјstvo predloženim tekstom zakona. Smatramo da se spornim zakonom ne mogu uređivati niti umanjivati prava koja su utvrđena zakonom o radu i kolektivnim ugovorom i zbog toga smo PROTIV OVAKVOG ZAKONA!
     Izvršili smo detalјnu analizu zakona, a zatim konkretne predloge za izmene i dopune zakona na 8 kucanih strana sa više od 60 primedbi dostavili resornim ministarstvima.
Svoje predloge smo obrazložili i usmenim putem na sastancima koji su održavani u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave o čemu smo Vas ranije blagovremeno obavestili.
     Predlozi Sindikata su ozbilјno uzeti u razmatranje na Radnoj grupi za izradu zakona i s tim u vezi očekujemo da dobijemo prečišćen tekst zakona (koji će i dalјe moći da se menja).
Nakon toga organi Sindikata će izvršiti detalјnu analizu zakona i doneti odluku o dalјim aktivnostima.
Do trenutka dobijanja novog teksta zakona, bespredmetno je preduzimanje bilo kakvih aktivnosti iz razloga što ne znamo da li su uvaženi naši stavovi. Nadamo se da će resorna ministarstva uvažiti opravdane primedbe Sindikata,  ali se istovremeno spremamo za radikalniji vid aktivnosti ukoliko to bude potrebno!
     Molimo Vas da putem sajta Sindikata i android aplikacije pratite aktivnosti koje preduzimamo, KAKO BI ČLANSTVO BILO BLAGOVREMENO I PRAVILNO OBAVEŠTENO O RADU SINDIKATA povodom ovako važnog zakona i  DA NE UČESTVUJETE U AKTIVNOSTIMA KOJE NE VODI NAŠ SINDIKAT!
     Nećemo dozvoliti umanjenje dostignutog nivoa prava zaposlenih, a očekujemo realizaciju najavlјenog povećanja plata o čemu razgovaramo sa nadležnim ministarstvima.

To znači da zahtevamo realno povećanje plata, odnosno  PLATE KOJE MORAJU BITI ZNATNO VEĆE  od onih koje smo imali u 2014. godini (pre umanjenja).


OBAVEŠTENјE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/6/2017 10:20:41
Obaveštavamo Vas da je dana 09.06.2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 57/2017, objavlјen Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu. Navedeni pravilnik je doneo Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 29. maja 2017.godine.

DODELOM NAGRADA NAJUSPEŠNIJIM TAKMIČARIMA ZAVRŠENI 22. SUSRETI ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/6/2017 12:29:36
Svečanom ceremonijom dodela pehara, medalјa i diploma najuspešnijim ekipama i pojedincima, sinoć su u Čanju završeni 22. Susreti zdravlјa. Učesnicima i gostima se obratio predsednik dr Zoran Savić koji se zahvalio takmičarima na fer i korektnom sportskom nadmetanju, i ujedno proglasio Susrete zatvorenim. Uz velelepni vatromet i himnu Susreta zdravlјa, sa jarbola je do sledeće godine spuštena zastava igara, a opšti utisak svih učesnika i gostiju je da su organizacija i realizacija igara i ovoga puta bili na najvišem nivou.

U ČANJU OTVORENI 22. SUSRETI ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/6/2017 18:24:44
Danas su u Čanju na svečanoj ceremoniji otvoreni tradicionalni 22. Susreti zdravlјa u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Sportske ekipe medicinara iz svih okruga u narednim danima takmičiće se u više disciplina, a neće izostati i dobro druženje svih učesnika. Svim učesnicima želimo dobre sportske uspehe i fer i korektno takmičenje.

IZJAŠNјENјE SINDIKATA POVODOM INTERVJUA DATOG NA RTV VOJVODINA POVODOM ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/6/2017 13:03:53
Povodom Vašeg intervjua datog 06.06.2017.godine na RTV Vojvodina u emisiji Pravi ugao, a u vezi izjave da je postignut potpuni konsenzus vezano za Zakon o zaposlenima u javnim službama sa sindikatima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se izjašnjava kako sledi: Prihvatili smo da kroz vođenje socijalnog dijaloga pokušamo da popravimo po zaposlene u javnim službama veoma nepovolјnu predloženu Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama, jer smo smatrali da je najgore moguće rešenje da navedeni zakon u datom obliku uđe u skupštinsku proceduru. Nakon što nam je Radna verzija zakona dostavlјena, Sindikat je ukazao da je reč o izuzetno nepovolјnom tekstu zakona prema kojem se derogiraju odredbe zaklјučenih kolektivnih ugovora, Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti... Predloženi zakon u potpunosti obesmišlјava socijalni dijalog i u celosti uređuje sistem plata i dodataka na platu što je za sindikate apsolutno neprihvatlјivo i nije u skladu sa normiranjem u uređenim zemlјama Evropske unije.

RADNA GRUPA ZA IZRADU ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OTPOČELA SA RADOM

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/6/2017 10:12:24
Obaveštavamo Vas da je Radna grupa za izradu Zakona o socijalnoj zaštiti otpočela sa radom. S tim u vezi, do sada su održana dva sastanka u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i to 25.05.2017.godine i 02.06.2017.godine. Predsednik Pododbora za socijalnu zaštitu Ljubinko Ilić je član Radne grupe za izradu navedenog zakona ispred našeg Sindikata.

MIŠLjENјA KOMISIJE ZA PRAĆENјE I PRIMENU PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/6/2017 13:40:08
Komisija za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu je zasedala, a najvažnija mišlјenja možete videti klikom na link ispod...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu