Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA UVEĆANјE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/8/2017 11:53:42


VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran ĐorđevićSindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za uvećanje plata ZA 15% svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.

Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014), osnovica za obračun i isplatu plata umanjena je za 10%.


Zaklјučkom Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 od 25. decembra 2015. godine zaposlenima kod korisnika javnih sredstava uvećana je osnovica počev od plate za decembar 2015. godine (koja još uvek nije isplaćena) i iznosila je – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje, a zatim novim Zaklјučkom  broj 121-12361/2016-1 od 23. decembra 2016.godine uvećana je osnovica počev od plate za decembar 2016. godine i iznosi – neto 2.561,23 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje. Nakon ova dva uvećanja osnovice, plata zaposlenima još uvek nije vraćena na nivo pre umanjenja od 2014. godine, odnosno nedostaje još 2,74%.


Prema zvaničnim statističkim podacima, inflacija u periodu 2014-2017 godina (jul) iznosi više od 7%.


Dakle, da bi se plate zaposlenima vratile na nivo iz oktobra 2014. godine, neophodno je da se osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenima uveća za najmanje 10%.


Sindikat zahteva uvećanje plata za 15%, iz razloga što smatramo da je to minimalno realno povećanje plata za vremenski period od 5 godina, odnosno 1% godišnje.


Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je više puta u sredstvima javnog informisanja izneo da je stanje u republičkom budžetu znatno iznad očekivanog nivoa, odnosno u suficitu (budžet Srbije je u prvoj polovini 2017. godine imao suficit od 33,2 milijarde dinara, prema zvaničnim podacima koje je objavilo Ministarstvo finansija) i najavio da će zaposlenima u javnom sektoru biti ZNAČAJNO povećana plata.


Sa iznetog, smatramo da su se stekli uslovi za povećanje zarada zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti u navedenom iznosu, jer svako povećanje plata ispod 10% ne bi vratilo plate zaposlenima na nivo koji su imali pre umanjenja iz 2014. godine (umanjenje+inflacija).


Ovom prilikom želimo da ukažemo na ogromno nezadovolјstvo zaposlenih neadekvatnim primanjima, obzirom na poslove koje obavlјaju, a koji nose ogromnu odgovornost. Hilјade mladih i visokoobrazovanih odlazi iz zemlјe zbog neadekvatnog vrednovanja njihovog rada. Oni za svoj rad van granica naše zemlјe mogu da dobiju i deset puta veću platu.


Sprečite dalјi egzodus zaposlenih, neće imati ko da leči građane, ali ni vas, a ni nas!!!


Još jednom Vam ukazujemo da povećanje minimalne zarade mora pratiti povećanje plata svim zaposlenima, iz razloga što će se u suprotnom pojedini poslovi administrativih radnika shodno još uvek važećoj Uredbi o koeficijentima... izjednačiti sa minimalnom zaradom i dovesti do još većeg nezadovolјstva zaposlenih.


Očekujemo otvorenu i nedvosmislenu podršku resornih ministarstava, shodno iskazanom opravdanom zahtevu Sindikata i s tim u vezi hitno postupanje Vlade Republike Srbije.


           

Predsednik
dr Zoran Savić U Novom Sadu otpočela javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/8/2017 11:20:02
Obaveštavamo Vas da je 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu otpočela javna rasprava o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Objavljeni termini javne rasprave o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

Objavio in Obaveštenja · 23/8/2017 14:01:36
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo termine javne rasprave o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Okrugli sto pod nazivom „Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama” održaće se u sledećim terminima: • 24. avgusta 2017. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, Skupština grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, III ulaz, Plava sala; • 28. avgusta 2017. godine u Kragujevcu, sala u Skupštini grada Kragujevca, u periodu od 11.00 časova do 15.00 časova; • 4. septembra 2017. godine u Beogradu, Palata Srbija, sala Beograd, u periodu od 10.00 časova do 14.00 časova.

OBAVEŠTENјE - Sindikatu dostavljen prečišćen tekst Zakona o zaposlenima u javnim službama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/8/2017 12:59:39
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dostavilo je Sindikatu prečišćen tekst Zakona o zaposlenima u javnim službama. Sindikat je još jednom uputio resornom ministarstvu primedbe koje nisu usvojene i konkretne predloge za izmene navedenog zakona. Određene primedbe su usvojene i biće integrisane u tekst zakona koji će ići u javnu raspravu. Očekujemo zakazivanje javne rasprave povodom zakona koji je od krucijalnog značaja za zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Napominjemo da je tekst zakona nakon upućenih konkretnih predloga Sindikata znatno pobolјšan u odnosu na prvobitnu Radnu verziju.

OBAVEŠTENјE - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uvažilo većinu opravdanih primedbi Sindikata

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/8/2017 15:29:35
Obaveštavamo Vas da je nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama. Sastanku koji je održan danas u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prisustvovali su ministar Branko Ružić sa saradnicima, predstavnici sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja i predstavnici resornih ministarstava. Nakon održane višesatne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uvažilo većinu opravdanih primedbi Sindikata.

Nastavlјena rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/8/2017 14:18:38
Na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavlјena je rasprava povodom Zakona o zaposlenima u javnim službama. Sastanku su pored ministra, Branka Ružića i predstavnika sindikata zdravstva, prosvete, nauke i predškolskog obrazovanja prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava. Sindikat je još jednom izneo primedbe, mišlјenja, sugestije i konkretne predloge za izmene Radne verzije ovog zakona od 17.07.2017.godine, koje su i u pismenom obliku predate resornom ministarstvu. Napominjemo da je većina primedbi usvojena.

OBAVEŠTENјE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/8/2017 12:22:37
Obaveštavamo Vas da je dana 28.07.2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 73/2017, objavlјen Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu