Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INICIJATIVA ZA OTPOČINјANјE PREGOVORA I ZAKLjUČIVANјE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2017 11:49:28
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević
Pomoćnik ministra, Miloš Janković
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, kao reprezentativni sindikat u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije Vam upućuje inicijativu za otpočinjanje pregovora i zaklјučivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite.


Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015), shodno članu 90. stav 2. stupio je snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno dana 31.01.2015.godine.


Stavom 1. istog člana propisano je da se ugovor zaklјučuje na period od tri godine, počev od dana njegovog stupanja na snagu.


Sindikat je u skladu sa Zakonom o radu obrazovao odbor za pregovore za zaklјučivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.


Shodno navedenom, očekujemo da pregovori otpočnu u najkraćem mogućem roku, kako bismo imali dovolјno vremena za pregovaranje i zaklјučivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost socijalne zaštite.
               

Predsednik

dr Zoran Savić


VAŽNO OBAVEŠTENјE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/10/2017 10:29:13
Obaveštavamo Vas da je juče u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Radne grupe za vrednovanje radnih mesta, predstavnici Ministarstva zdravlјa i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta. Razgovarano je o vrednovanju radnih mesta u zdravstvu. Sindikat insistira da se zadrži postojeći odnos između plata (odnos između najniže i najviše plate da ostane 1:5), kao i da se svi zaposleni vrednuju u skladu sa težinom poslova koje obavlјaju u zdravstvu.

Seminar Sekcije mladih "PODSTICANJE AKTIVNOG UČEŠĆA SINDIKATA ZDRAVSTVENOG SEKTORA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA"

Objavio Administrator in Aktivnosti · 20/10/2017 14:17:12
U organizaciji Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 12.10.2017. godine održan je edukativni seminar na temu „Podsticanje aktivnog učešća sindikata zdravstvenog sektora u procesu donošenja odluka“. Predsednik Dr Zoran Savić je napravio osvrt na zaposlene u sistemu zdravstva i to kroz profesionalne grupe, radničke probleme, uslove rada uzimajući u obzir privatni sektor zaštite zdravlja i kolektivni ugovor kao instrument uz koji mogu da se razmatraju izazovi restrukturalizacije. Obzirom na težnju Republike Srbije ka Evropskoj uniji, u okviru seminara predavanje je održala i g-đa Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja o upoznavanju sa direktivama i harmonizaciji srpskog legislativnog okvira sa EU.

ODGOVOR MUP-A NA ZAHTEV SINDIKATA ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/10/2017 09:47:20
Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavili ste zahtev za iniciranje izmena Krivičnog zakonika i postavlјanje pojačanog obezbeđenja u svim ustanovama socijalne zaštite, povodom tragičnog događaja koji se desio ispred Centra za socijalni rad u Rakovici. U vezi sa tim, obaveštavamo Vas da Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom, preduzima mere pojačane bezbednosne zaštite lica i imovine u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, kroz:

VLADA REPUBLIKE SRBIJE NAJAVILA UVEĆANјE PLATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/10/2017 14:07:29
Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić najavila je povećanje plata zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 10%. To dalјe znači, da će se osnovica za obračun i isplatu plate zaposlenima koja sada iznosi 2.561,23 uvećati za 10%, odnosno da će zaposleni imati nominalno veću platu za nešto više od 7% u odnosu na nivo plata koji su imali pre smanjenja. Sindikat nastavlјa aktivnosti u cilјu pobolјšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih. Podsećamo da bi uskoro trebalo da otpočnu pregovori za zaklјučivanje PKU za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite i aktivnosti na vrednovanju radnih mesta, kao i aktivnosti vezano za donošenje sistemskih zakona.

U organizaciji Republičkog odbora Sindikata održana je svečana sednica povodom obeležavanja Dana Sindikata

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/10/2017 10:39:04
U organizaciji Republičkog odbora Sindikata, 15. oktobra 2017.godine održana je svečana sednica povodom obeležavanja Dana Sindikata, dana kada je pre 26. godina usvojen prvi Statut Sindikata. Sednica je održana u Borskom okrugu, koji je ove godine bio domaćin. Ovom prilikom učesnici su obišli RTB Bor i upoznali se istorijom rudnika, uslovima rada, kao i načinom eksploatacije rudnih bogatstava.

Dan Sindikata - 15.oktobar

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/10/2017 10:57:41
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije čestita svim svojim članovima Dan Sindikata - 15.oktobar. Na današnji dan obeležava se 26 godina od usvajanja prvog statuta Sindikat.

Danas se u Beogradu održava seminar Sekcije mladih Sindikata

Objavio Administrator in Aktivnosti · 12/10/2017 11:08:33
Obaveštavamo Vas da se danas u Beogradu održava seminar Sekcije mladih Sindikata pod nazivom: ”Podsticanje aktivnog učešća sindikata zdravstvenog sektora u procesu donošenja odluka.”

Izašao je novi broj lista "ZDRAVLJE"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/10/2017 11:00:01
Obaveštavamo Vas da je izašao novi broj lista "Zdravlјe." List možete preuzeti sa našeg sajta u elektronskom obliku, a štampano izdanje možete preuzeti od predsednika sindikalne organizacije u vašoj ustanovi.

ZAHTEV ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI OD 10.000 DIN. ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/10/2017 13:08:49
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obraća Vam se sa zahtevom za isplatu jednokratne pomoći u iznosu od 10.000,00 dinara zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Zaposleni u navedenim delatnostima godinama čuvaju socijalni mir. Primanja zaposlenih su apsolutno nesrazmerna poslovima koji se svakodnevno u tri smene obavlјaju, a koji nose ogromnu odgovornost, jer se vodi računa o životima lјudi. Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić najavio je jednokratnu isplatu pomoći zaposlenima u MUP, BIA... Sindikat podržava isplatu navedene pomoći i zahteva isto postupanje i prema zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti!

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu