Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO OBAVEŠTENјE O PRODUŽENјU VAŽENјA PKU ZA DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/1/2018 11:12:41
Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije donela Zaklјučak kojim se daje saglasnost na Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji do 31.01.2019.godine.

Potpisnici ovog, za zaposlene veoma važnog sporazuma su ispred Vlade Republike Srbije ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ispred reprezentativnog sindikata na nivou Republike Srbije predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije dr Zoran Savić.

Dakle jedini smo reprezentativni sindikat koji je potpisnik ovog Sporazuma.

Na ovaj način postigli smo kontinuitet u uživanju prava zaposlenih u socijalnoj zaštiti koja su garantovana PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji.

U toku je procedura objavlјivanja Sporazuma u Službenom glasniku Republike Srbije.

U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati navedeni sporazum.


OBJAVLjENA UREDBA O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/1/2018 13:56:15
Obaveštavamo Vas da je dana 23.januara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 6/2018, objavlјena Uredba o izmenanama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 6/18).

INICIJATIVA ZA IZMENU VISINE NAKNADE ZARADE ZBOG BOLOVANјA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/1/2018 12:25:47
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju na način da se zaposlenima koji obole od zarazne bolesti usled obavlјanja svojih radnih zadataka, odnosno pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zaraznih bolesti, OMOGUĆI ISPLATA NAKNADE ZARADE U VISINI 100% PROSEČNE ZARADE U PRETHODNIH 12 MESECI PRE MESECA U KOJEM JE NASTUPILA PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD. Poznato Vam je da je u toku epidemija malih boginja (morbila) i da je zbog kontakta sa pacijentima sve više zaposlenih obolelo od ove zarazne bolesti.

ZAHTEV ZA DONOŠENјE ZAKLjUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA OMOGUĆILA ISPLATA PLATE, PUTNIH TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANјA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/1/2018 15:39:31
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za donošenje novog zaklјučka Vlade Republike Srbije kojim bi se omogućila isplata plata, putnih troškova i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Računi pojedinih zdravstvenih ustanova se nalaze u višemilionskoj blokadi duži vremenski period i nema naznaka kada i da li će se isti biti odblokirani.To dalјe znači da zaposleni u ovim ustanovama ne mogu imati prinadležnosti propisane pozitivnim propisima dok se ne donese odgovarajući zaklјučak Vlade. Zaposleni apsolutno nisu odgovorni za navedeno stanje, a svoje radne zadatke izvršavaju blagovremeno, savesno, profesionalno i u skladu sa pravilima struke, kako bi se korisnicima usluga pružila zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom. Sindikat zahteva da se iznađe rešenje koje bi omogućilo zaposlenima isplatu plata, troškova i drugih primanja u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

INFORMACIJA O ISPLATI DECEMBARSKE PLATE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/1/2018 11:44:49
Dragi članovi, Nakon kontinuiranih aktivnosti Sindikata vezanih za pobolјšanje materijalnog položaja zaposlenih, upućenih dopisa, zahteva, žalbi i drugih podnesaka, kao i kontinuiranog vođenja socijalnog dijaloga, izdejstvovali smo da se zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uvećaju plate za 10% počev od plate za decembar 2017.godine. Zaposleni u delatnosti zdravstva su ISKLjUČIVO AKTIVNOSTIMA NAŠEG SINDIKATA DOBILI RAZLIKU PLATE ZA 3% ZA DECEMBAR 2015.GODINE. Zaposlenima sa najnižim primanjima smo preko Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije izborili da se minimalna cena rada poveća za 10% i iznosi 143 dinara po radnom času počev od januara 2018.godine.

Usvojen je zahtev Sindikata za produženje važnosti PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/1/2018 11:26:17
Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja dana 10.01.2018.godine, donelo je rešenje broj 112-07-409/2014-02 kojim je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave UPISAN u Registar kolektivnih ugovora. Ovim rešenjem, usvojen je zahtev Sindikata za produženje važnosti PKU, što je od izuzetne važnosti po zaposlene u delatnosti zdravstva. Zaposleni će uživati prava garantovana PKU do kraja 2018.godine, do kada moramo voditi pregovore i unaprediti odredbe navedenog ugovora u skladu sa sistemskim propisima.

OBAVEŠTENјE O PRODUŽENјU VAŽENјA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/1/2018 15:34:58
Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 28.12.2017.godine donela Zaklјučak kojim se daje saglasnost na Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave do 31.12.2018.godine. Potpisnici ovog, za zaposlene veoma važnog sporazuma su ispred Vlade Republike Srbije ministar zdravlјa ass. dr Zlatibor Lončar, a ispred reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije predsednici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”. U toku je procedura objavlјivanja Sporazuma u Službenom glasniku Republike Srbije.

RFZO TRANSFEROVAO SREDSTVA ZA PLATE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/1/2018 10:35:43
RFZO je juče izvršio transfer sredstava zdravstvenim ustanovama za plate za decembar 2017.god sa uvećanjem od 10% Danas se vrši transfer sredstava za neisplaćeni deo plata za decembar 2015.god. Ovo je jos jedan rezultat aktivnosti Sindikata... Idemo dalјe...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu