Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INICIJATIVA SINDIKATA ZA IZMENU VISINE NAKNADE ZARADE ZBOG BOLOVANјA RAZMATRANA NA SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/3/2018 10:48:34
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije održanoj 28.03.2018.godine, razmatrana je podneta inicijativa Sindikata za izmenu visine naknade zarade zbog bolovanja.

 Sindikat je još jednom izneo stavove i konkretne predloge za izmene pozitivnih propisa kako bi se ispravila nepravda prema zaposlenima i omogućilo da naknada zarade bude u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti, usled kojih okolnosti zaposleni u ustanovama zdravstva budu privremeno sprečeni za rad.


Nakon održane sveobuhvatne rasprave, dogovoreno je da se navedena inicijativa Sindikata uputi Radnoj grupi Ministarstva zdravlјa za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Sindikat neće odustati od podnete inicijative, jer smatramo apsolutno neprihvatlјivim da zaposleni zbog rizika posla koji obavlјaju, za svoj rad usled kontakta sa pacijentima koji su oboleli od zaraznih bolesti budu "nagrađeni" sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad.


 Očekujemo da Radna grupa za izradu Zakona o zdravstvenom osiguranju razmotri konkretne predloge Sindikata i uvrsti u Predlog navedenog zakona inicijativu Sindikata.


 Poštujte naše požrtvovanje i rad, ispravite nepravdu!
 O dalјim aktivnostima Sindikata povodom podnete inicijative, blagovremeno ćemo vas obavestiti.
OBAVEŠTENJE - SLUŽBENI GLASNIK

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/3/2018 11:49:50
Obaveštavamo Vas da je dana 19.marta 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2018, objavlјena Uredba o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013 i 21/2018). Dopuna navedene uredbe se odnosi na zaposlene u ustanovama koja obavlјaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i koje su uklјučene u pilot fazu reforme plaćanja bolničkog lečenja na osnovu dijagnostički srodnih grupa. Uredba stupa na snagu 27.marta 2018.godine. U prilogu ovog obaveštenja možete pogledati dopunu Uredbe.

ZAHTEV ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE ZAPOSLENIM PORODILjAMA U APOTECI PANČEVO

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/3/2018 14:01:15
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije su se za pomoć obratile zaposlene porodilјe u Apoteci Pančevo koje nisu primile naknadu zarade već 15 meseci. Na ovaj način bez osnovnih sredstava za život ostale su četiri porodice sa jedanaestoro maloletne dece. Predstavnik lokalne samouprave i direktor ustanove prebacuju odgovornost, iako im je inspekcija rada naložila da postupe po zakonu. Prema informacijama koje smo dobili, direktor se pravda da zbog softverskih problema (nemogućnosti korišćenja istog) ne može da ispoštuje zakonsku proceduru koja bi omogućila isplatu naknada zarada porodilјama. Očigledno je da lokalni nosioci javnih ovlašćenja nisu u stanju da reše ovaj problem, s toga zahtevamo da se reši sa najvišeg državnog nivoa.

APELACIONI SUD POTVRDIO ZAŠTITU ZAPOSLENIH OD PREMEŠTAJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/3/2018 11:00:04
Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je zaštitu zaposlenih koja je propisana članom 22. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015). Obzirom da je u ovom slučaju poslodavac grubo prekršio odredbe člana 22. PKU i Aneksom ugovora o radu premestio zaposlenu majku dece predškolskog uzrasta u drugo mesto rada, Apelacioni sud je potvrdio presudu Osnovnog suda i poništio Aneks ugovora o radu kao nezakonit. Napominjemo da je na inicijativu našeg Sindikata, u Zakon o zaposlenima u javnim službama dodata odredba koja je poziva na PKU i kojom će zaposleni i nadalјe uživati zaštitu od premeštaja u smislu člana 22.PKU. Podsećamo da su zaštićene kategorije: Zaposlena - žena za vreme trudnoće, majka sa detetom predškolskog uzrasta i majka deteta zaostalog u razvoju ili sa teškim urođenim ili stečenim obolјenjima i stanjima, zaposleni kod koga je utvrđena invalidnost II kategorije, invalidi sa preostalom odnosno smanjenom radnom sposobnošću, kao i članovi tima izabranog lekara. PKU se neposredno primenjuje – POSLODAVCI SU DUŽNI DA GA STROGO POŠTUJU! U suprotnom, svoja prava garantovana pozitivnim propisima ćemo ostvariti sudskim putem, ukoliko na to budemo primorani.

MINISTARSTVO POTVRDILO DA JE USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/3/2018 13:09:02
Na zahtev isklјučivo našeg Sindikata, Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 14. februara 2018.godine donela je Zaklјučak kojim se omogućava isplata plata, putnih troškova, jubilarnih nagrada, otpremnina i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. U prilogu možete pogledati dopis Ministarstva zdravlјa koji je upućen našem Sindikatu, kao i sam zahtev koji smo uputili resornom ministarstvu u cilјu zaštite prava zaposlenih.

INICIJATIVA ZA DONOŠENјE POSEBNOG ZAKONA KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OMOGUĆILA KUPOVINA STANA PO POVOLjNIM USLOVIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/3/2018 10:51:48
Na osnovu Zaklјučka Pododbora za socijalnu zaštitu kao najvišeg organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite, upućujemo Vam INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti socijalne zaštite po povolјnijim uslovima, na način kako se to predlaže za pripadnike MUP, Vojske Srbije i službi bezbednosti. Zaposleni u socijalnoj zaštiti imaju prosečna primanja koja su ispod prosečne plate u Republici Srbiji, te iz tog razloga veliki broj zaposlenih nema rešeno stambeno pitanje. Manjak broja izvršilaca, neadekvatni uslovi rada i nedovolјna primanja su razlozi zbog kojih zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim životom. Mišlјenja smo da bi u slučaju da ovu inicijativu Sindikata prihvatite kao svoju i blagovremeno je uvrstite u najavlјeni Lex specialis za gradnju stanova, da bi se zaposlenima pružila prilika i mogućnost da ostanu da žive i rade u svojoj zemlјi, u kojoj će se potreba za obavlјanjem poslova socijalne zaštite u narednim decenijama sigurno povećavati zbog nepovolјne starosne strukture stanovništva.

IZAŠAO JE JUBILARNI 100. BROJ LISTA ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/3/2018 11:48:36
Elektronsko izdranje časopisa preuzmite ovde !

OBAVEŠTENјE - SLUŽBENI GLASNIK

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/3/2018 11:25:43
Obaveštavamo Vas da je dana 14.februara 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 13/2018, objavlјena Uredba o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 - ispr., 13/2018 i 15/2018 - ispr.).

INICIJATIVA ZA DONOŠENјE POSEBNOG ZAKONA KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU OMOGUĆILA KUPOVINA STANA PO POVOLjNIM USLOVIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/3/2018 13:44:51
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti zdravstva po povolјnijim uslovima, na način kako se to predlaže za pripadnike MUP i Vojske Srbije. Činjenica je da veliki broj zaposlenih u zdravstvu nema rešeno stambeno pitanje. Mnogi zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim uslovima rada i većim platama. Ukoliko biste ovu inicijativu Sindikata prihvatili i blagovremeno uvrstili u najavlјeni Lex specialis za gradnju stanova, smatramo da bi se ispravila nepravda prema zaposlenima u jednoj tako važnoj delatnosti po svako odgovorno društvo kakvo je zdravstvo i ono što je najvažnije, smatramo da bi se donekle sprečio egzodus zaposlenih.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu