Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

UMESTO PRVOMAJSKOG PROGLASA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/4/2018 10:08:32VAŽNO OBAVEŠTENјE - DEO PRIMEDBI SINDIKATA USVOJEN U KATALOGU RADNIH MESTA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/4/2018 09:53:45
U Predlogu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru, koji je objavlјen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, deo primedbi Sindikata koje smo uputili pismenim putem i na koje smo ukazivali na brojnim sastancima u Ministarstvu zdravlјa je usvojen. Sindikat je zahtevao da se Katalog prilagodi stvarnom stanju u zdravstvenim ustanovama.

URGENCIJA ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE ZAPOSLENIM PORODILjAMA U APOTECI PANČEVO

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/4/2018 14:46:08
Dopisom broj 31/18 od 21.03.2018.godine obratili smo Vam se za pomoć radi rešavanja problema vezano za neisplaćivanje naknade zarade zaposlenim porodilјama u Apoteci Pančevo više od 15 meseci. Dopis Sindikata, Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije je prosledio Ministarstvu zdravlјa, a navedeno ministarstvo je predmetni dopis prosledilo Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja. Nakon svega, umesto očekivanih konkretnih mera i radnji koje je neophodno preduzeti kako bi četiri porodice sa jedanaestoro maloletne dece dobilo ono što im po zakonu pripada, Sindikatu je pristigla predstavka iz Odelјenja inspekcije rada Pančevo broj:389-117-42/2018-02 od 12.04.2018.godine u kojem se navode preduzete mere vezano za ovaj slučaj i u kojem se konstatuje da na osnovu iznetog činjeničnog stanja NIJE MOGUĆE BILO KAKVO DALjE VOĐENјE UPRAVNOG POSTUPKA OVOG ORGANA JER JE POSLOVNI OBJEKAT-SEDIŠTE APOTEKE PANČEVO FIZIČKI ZATVORENO, ZASTUPNIK APOTEKE SE IZJAŠNјAVA DA ON NIJE OD JANUARA 2018. GODINE ZASTUPNIK APOTEKE, A OSNIVAČ, SKUPŠTINA GRADA PANČEVO NIJE ODREDILA DRUGO LICE ZA ZASTUPNIKA APOTEKE PANČEVO.

6.APRIL - Evropski dan akcije protiv komodifikacije zdravstva

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/4/2018 12:45:10
Naše zdravstvo nije na prodaju! Evropski dan akcije protiv privatizacije zdravstva obeležava se 6.aprila. Sindikat je apsolutno protiv bilo kog vida privatizacije zdravstvenih ustanova, jer ZDRAVLjE NIJE NA PRODAJU! Sindikat pruža punu podršku kolegama iz Evropske unije, da istraju u svojoj borbi protiv sticanja profita na onome što je svakom čoveku najbitnije – a to je ZDRAVLjE. Očekujemo da se kroz izmene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti i pratećih podzakonskih akata konačno IZJEDNAČE USLOVI POSLOVANјA APOTEKA U REPUBLICI SRBIJI, ŠTO BI SPREČILO NјIHOVU DALjU PRIVATIZACIJU! SAČUVAJMO ZDRAVLjE LjUDI! STOP PRIVATIZACIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA!

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu