Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENјE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/5/2018 16:52:02Obaveštavamo Vas da je dana 18. maja 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 38/2018, objavlјen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu.

Navedeni pravilnik doneo je Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 26. aprila 2018.godine.
PRIMEDBE, MIŠLjENјA I SUGESTIJE NA NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/5/2018 14:34:01
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se na Nacrt Zakona o štrajku izjašnjava kako sledi: U članu 8. stav 1. reč "mesto"potrebno je brisati. Ovo iz razloga što odredba o mestu okuplјanja nema uporišta u uporednom pravu, osim štrajka upozorenja. Na ovo je izričitao ukazao uvaženi profesor Branko Lubarda i predstavnici MOR-a na savetovanju povodom izrade ovog zakona, na kome je istaknuto da se zaposleni ne mogu naterati da štrajkuju u krugu preduzeća. U uporednom pravu se čak zabranjuje okuplјanje zaposlenih u poslovnom prostoru poslodavca, jer postoji ozbilјna zabrinutost da se može naneti šteta imovini poslodavca, bezbednosti zaposlenih koji rade itd. Sudska praksa je u pogledu ovog kriterijuma neujednačena i koleblјiva. U jednoj grupi odluka su usvajani tužbeni zahtevi i poništena rešenja o prestanku radnog odnosa i u njima se navodi da napuštanje mesta okuplјanja iz kruga poslodavca predstavlјa protest zbog koga se ne može dobiti otkaz (Rev2 338/08). U drugom slučaju zaposlena je dobila otkaz zbog napuštanja mesta okuplјanja (Rev2 579/10). Apelacioni sudovi su u oba slučaja usvojili tužbeni zahtev štrajkača. Zbog svega navedenog, smatramo da mesto okuplјanja ne treba biti obavezno navedeno u Odluci o stupanju u štrajk, već samo kao mogućnost.

Međunarodni dan medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/5/2018 14:13:40
Medicinske sestre i tehničari svakog 12. maja obeležavaju Međunarodni dan medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, u spomen na Florens Najtingel, britansku medicinsku sestru, začetnicu modernog sestrinstva. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije svim medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima čestita njihov Međunarodni praznik - 12.maj.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu