Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ODBOR ZA ZDRAVLJE I PORODICU RAZMOTRIO PREDSTAVKU SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/6/2018 13:13:25REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Odbor za zdravlјe i porodicuOdbor za zdravlјe i porodicu, na sednici održanoj 13. juna 2018. godine, razmotrio je predstavku Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, kojom traže izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju i to odredaba kojima se uređuje pravo na naknadu zarade zaposlenom za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, tako da se zaposlenom koji oboli od zarazne bolesti usled pružanja usluga zdravstvene zaštite licima obolelim od zarazne bolesti, omogući isplata naknade zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Odbor je zaklјučio da ovu inicijativu prosledi Institutu za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ na nadležnost, s molbom da o ovom predmetu obaveste Odbor i podnosioce.PREDSEDNIK
Doc dr Darko Laketić
SINDIKAT IZDEJSTVOVAO ZAPOŠLjAVANјE MLADIH LEKARA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/6/2018 10:12:30
Sindikat je u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom zdravlјa dogovorio da se zaposli 100 najbolјih diplomaca u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji. Smatramo da na ovaj način podržavamo najuspešnije studente, koji su svojim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate i omogućavamo im da nastave svoje usavršavanje u oblastima medicine u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite. Takođe, podstiče se i pozitivna selekcija kadrova u zdravstvenom sistemu i omogućava mladim lekarima da rade i usavršavaju se u svojoj zemlјi, čime se čini krupan korak ka sprečavanju odlaska mladih lekara iz Srbije, što doprinosi dalјem razvoju srpske medicine. Ovo je samo jedna karika u nizu u cilјu pobolјšanja stanja u zdravstvu. Da bi se sprečilo dalјe urušavanje zdravstvene delatnosti, neophodno je povećati plate, pobolјšati uslove rada, ukinuti zabranu zapošlјavanja i povećati broj izvršilaca. Sindikat nastavlјa aktivnosti u cilјu unapređenja materijalnog položaja zaposlenih.

ZAHTEV ZA UVEĐANјE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/6/2018 14:37:57
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za uvećanje plata svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na način da prosečna plata bude u visini prosečne potrošačke korpe. Trenutno stanje je neodrživo, jer su zaposleni plaćeni ispod svakog nivoa i ukoliko se ne preduzmu radikalne mere, građane neće imati ko da leči, niti da pruža usluge socijalne zaštite. U prilog našim tvrdnjama navodimo da je u novembru 2014.godine osnovica za obračun i isplatu plata umanjena za 10% i iznosila je 2.368,22 dinara, dok je pre smanjenja (u oktobru 2014.godine) iznosila 2.631,35 dinara. Nakon tri uvećanja osnovice u 2015.,2016. i 2017. godini, ista trenutno iznosi 2.817,35 dinara. To znači da su za period od 5 godina (2014.-2018.godina) plate zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uvećane nominalno za 7,06861%. Prema zvaničnim statističkim podacima, INFLACIJA u periodu 2014-2017. godina iznosi VIŠE OD 9%. Dakle, plate zaposlenih su u 2018. godini realno MANјE u odnosu na one ko|e su bile pre smanjenja 2014.godine!!!

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu