Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Sekcija mladih obeležava 6. godina od osnivanja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/8/2018 11:07:22
Sekcija mladih sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
obeležava 6. godinu postojanja.
U prethodnom periodu bili smo snaga, motiv i pokretač sindikata, za bolje danas, za bolje sutra i za bolje svih nas.

Tako ćemo i nastaviti!

Svim članovima zahvaljujemo na dosadašnjem učešću i čestitamo dan sekcije mladih.

Predsednik sekcije mladih

Miloš Subotić
VAŽNO OBAVEŠTENЈE O PRIMENI PROPISA POČEV OD 1.JANUARA 2019.GODINE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/8/2018 11:01:19
Zbog velikog interesovanja članstva vezano za primenu propisa počev od 1. januara 2019.godine, obaveštavamo Vas kako sledi: Sindikat je dobio predlog platnih grupa i platnih razreda na koji će nakon dobijenog mišlјenja sa terena, nadležni organi Sindikata dati svoje mišlјenje i isto uputiti resornim ministarstvima. Oko ovog pitanja Sindikat nastavlјa razgovore sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja. Sindikat je vođenjem socijalnog dijaloga izdejstvovao u Zakonu o zaposlenima u javnim službama (podsećamo da smo uticali na promenu preko 50 odredbi), da uvođenjem platnih grupa i platnih razreda, NIKO NEĆE MOĆI DA IMA MANјU PLATU OD ONE PLATE KOJA ĆE BITI SA UVEĆANјEM KRAJEM 2018.GODINE!!!

ZAHTEV ZA POVEĆANЈE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/8/2018 10:57:42
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam ponovo upućuje zahtev za povećanje plata zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na način kako smo ranije predložili DA PROSEČNA PLATA BUDE U VISINI PROSEČNE POTROŠAČKE KORPE. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Ana Brnabić su više puta u sredstvima javnog informisanja izneli podatak da je u prvom kvartalu 2018. godine umesto planiranog deficita od 40,1 milijardi dinara, ostvaren suficit u budžetu od 6,1 milijardi dinara.Zabeležen je najviši kvartalni rast BDP-a u poslednjih deset godina i on iznosi 4,5 odsto, što je posebno važno jer daje perspektivu mladima.

ZAHTEV ZA POVEĆANјE BROJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/8/2018 13:31:12
Zbog neodrživog stanja u ustanovama socijalne zaštite u smislu manjka broja izvršilaca, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se broj zaposlenih na neodređeno vreme poveća do onog broja utvrđenog Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 i 45/2018). U brojnim ustanovama broj izvršilaca je manji od potrebnog, tako da zaposleni opslužuju daleko veći broj korisnika od onog koji je propisan Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 42/2013). Zaposleni su iscrplјeni, a trpe i korisnici usluga, jer jedan izvršilac treba da vodi brigu i neguje više od 40 korisnika usluga. Zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim uslovima rada i materijalnim položajem. Izvršilaca je sve manje, čime se uslovi rada drastično pogoršavaju. Nepovolјna demografska situacija je još jedan od činilaca koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja broja izvršilaca u ustanovama socijalne zaštite.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu