Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAKLjUČEN JE NOVI POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST ZDRAVSTVA NA PERIOD OD GODINU DANA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/12/2018 11:41:48Dragi članovi,

Obaveštavamo Vas da je danas u Palati Srbija, Sindikat potpisao NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.
Ugovor je zaklјučen na period od godinu dana.
Sa zadovolјstvom konstatujemo da je pregovarački tim Vlade Republike Srbije na čelu sa Ministarstvom zdravlјa prihvatio zahteve Sindikata da se ZNAČAJNO UNAPREDI RADNO-PRAVNI I MATERIJALNI POLOŽAJ ZAPOSLENIH, A NAROČITO MLADIH KOLEGA.

NOVI UGOVOR JE NESUMNјIVO DALEKO POVOLjNIJI PO ZAPOSLENE, SA BROJNIM ODREDBAMA KOJE SU UNAPREĐENE U KORIST ZAPOSLENIH.

Zahvalјujemo se članstvu na iskazanoj podršci i strplјenju i nastavlјamo dalјi rad na unapređenju uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih.
Ovom prilikom Vas obaveštavamo da će Sindikat nakon predstojećih praznika uraditi detalјnu analizu novog Posebnog kolektivnog ugovora i istu proslediti predsednicima sindikalnih organizacija, jer smatramo da je od izuzetnog značaja za Sindikat da članstvo bude upoznato sa novim pravima koje smo tokom višemesečnih pregovora, vođenjem socijalnog dijaloga ugovorili.

ČESTITAMO SVIMA PREDSTOJEĆE BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNјE PRAZNIKE!

BUDI ČLAN
SINDIKAT JE JEDINI KOJI MOŽE UTICATI NA POBOLjŠANјE TVOG RADNO-PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA!!!


VAŽNO OBAVEŠTENјE - ZA SUTRA NAJAVLjENO POTPISIVANјE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVO

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/12/2018 16:12:17
Sutra (28.12.2018.) će u palati Srbija biti potpisan Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave. Više informacija očekujte na našem sajtu i mobilnoj aplikaciji.

IZAŠAO JE NOVOGODIŠNЈI BROJ LISTA ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/12/2018 11:50:24
ELEKTRONSKO IZDANJE LISTA ZDRAVLJE (BR.102) MOŽETE PREUZETI OVDE

SINDIKAT POSTIGAO SAGLASNOST ZA ZAPOŠLjAVANјE MLADIH LEKARA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/12/2018 09:27:50
Sindikat je u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom zdravlјa postigao saglasnost da se zaposli 50 najbolјih diplomaca u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji. Davanjem saglasnosti na ovu inicijativu, Sindikat podržava najuspešnije studente, koji su svojim radom, znanjem i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate i želi da im omogući da nastave svoje usavršavanje u oblastima medicine u okviru državnog sistema zdravstvene zaštite. Takođe, podstiče se i pozitivna selekcija kadrova u zdravstvenom sistemu i omogućava mladim lekarima da rade i usavršavaju se u svojoj zemlјi, čime se čini krupan korak ka sprečavanju odlaska mladih lekara iz Srbije što doprinosi dalјem razvoju srpske medicine. Ovo je samo jedna od karika u nizu u cilјu pobolјšanja stanja u zdravstvu. Ukazujemo još jednom nadležnim državnim organima, da je radi sprečavanja dalјeg urušavanja zdravstvene delatnosti, neophodno povećati plate, pobolјšati uslove rada, ukinuti zabranu zapošlјavanja i povećati broj izvršilaca. Sindikat nastavlјa aktivnosti u cilјu unapređenja uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih.

U ”Službenom glasniku RS” broj 95/2018 objavlјeni zakoni koji propisuju prava i obaveze zaposlenih

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/12/2018 14:50:37
Obaveštavamo Vas da su dana 8. decembra 2018. godine u "Službenom glasniku RS" broj 95/2018, objavlјeni sledeći zakoni koji propisuju prava i obaveze zaposlenih: 1.Zakon o budžetu Republike Srbije, 2.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, 3.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, 4.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 5.Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 6. Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, 7. Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, 8. Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Inicijativa Sindikata za izmenu zakona u korist trudnica i porodilјa urodila plodom. Ministarka najavila izmene zakona !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/12/2018 09:40:30
Obaveštavamo Vas da je ministar bez portfelјa zadužen za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović u sredstvima javnog informisanja najavila da će biti ispravlјena nepravda prema zaposlenim porodilјama koje su tokom porodilјskog odsustva primale male mesečne iznose, na koju nepravdu je Sindikat i ukazao što su prenela sredstva javnog informisanja. Ministarka je potvrdila tvrdnje Sindikata da zaposlene koje su radile manje od 6 meseci i zaposlene koje su se tek zaposlile trenutno primaju naknadu zarade koje su degradirajuće.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu