Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

MINISTARSTVO FINANSIJA USVOJILO ZAHTEV SINDIKATA U CELOSTI - POVEĆANјE PLATA OD 12% MEDICINSKIM SESTRAMA/TEHNIČARIMA SVIH PROFILA,

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/1/2019 12:30:53

Ministarstvo finansija je dopisom broj 401-00-00260/2019-03 od 21.januara 2019.godine koji je upućen našem Sindikatu, POTVRDILO DA SU SAGLASNI SA UVEĆANјIMA DEFINISANIM U ZAHTEVU SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE!!!


To dalјe znači da je Sindikat višemesečnim vođenjem socijalnog dijaloga i blagovremenim upućenim dopisima ka nadležnim državnim organima IZBORIO
:

  • DA POVEĆANјE PLATA BUDE 12% ZA: medicinske i stomatološke tehničare, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radiološke tehničare, stomatološke sestre, zubne tehničare, laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare...;

  • DA POVEĆANјE PLATA BUDE 10% ZA: doktore medicine, stomatologe, doktore specijaliste, farmaceute, farmaceute-biohemičare, zdravstvene saradnike i specijaliste svih profila... ;

  • DA POVEĆANјE PLATA BUDE 8,6% ZA: zaposlene iz šest grupa poslova koji imaju minimalnu zaradu;

  • Ostalim zaposlenima povećanje iznosi 7%.


U prilogu ovog obaveštenja, možete pogledati navedeni dopis Ministarstva finansija, KAO DOKAZ O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE KOJE SU USPEŠNO OKONČANE!!!


BUDI ČLAN, VIŠESTRUKO SE ISPLATI!!!


SINDIKAT JE IZRADIO DETALjNU ANALIZU PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA NOVA PRAVA KOJA JE USPEO DA IZBORI ZA ZAPOSLENE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/1/2019 10:41:32
Dragi članovi, Obaveštavamo Vas da je Sindikat izradio detalјnu analizu Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) i u vezi sa tim, koja je prava uspeo da izbori za zaposlene. Analiza PKU je prosleđena svim predsednicima sindikalnih organizacija, od kojih istu možete preuzeti i upoznati se sa svojim novim pravima. ČESTITAMO SVIM ČLANOVIMA NOVI, BOLjI KOLEKTIVNI UGOVOR!!! NASTAVLjAMO AKTIVNOSTI NA POBOLjŠANјU USLOVA RADA I MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH!

ZAHTEV ZA POVEĆANјA PLATA ZAPOSLENIMA U SKLADU SA POSTIGNUTIM DOGOVOROM SA RESORNIM MINISTRIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/1/2019 10:41:39
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se još jednom obraća sa zahtevom za povećanje plata zaposlenima u skladu sa postignutim dogovorom sa resornim ministrima sa sastanka održanog 20.11.2018.godine. Sindikat podseća da je na navedenom sastanku sa Vama i ministrom finansija Sinišom Malim dogovoreno da se omogući uvećanje plata zaposlenima kako sledi: 12% medicinskim sestrama/tehničarima svih profila sa srednjom i višom školskom spremom (farmaceutskim tehničarima, fizioterapeutima, radiološkim tehničarima, stomatološkim sestrama, zubnim tehničarima, laboratorijskim tehničarima, sanitarnim tehničarima…; 10% doktorima medicine i stomatologije, farmaceutima, farmaceutima-biohemičarima, zdravstvenim saradnicima i specijalistima svih profila; svim ostalim zaposlenima za 7%.

Sindikat nastavio pregovore za zaklјučivanje PKU za delatnost socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/1/2019 13:29:33
Obaveštavamo Vas da su juče na sastanku u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlјeni pregovori pregovaračkih timova Vlade Republike Srbije i našeg Sindikata za zaklјučivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji. Sindikat je argumentovano branio iznete predloge za izmene teksta ugovora u korist zaposlenih. Nakon prečišćavanja teksta, isti će biti prosleđen resornim ministarstvima na mišlјenje. Očekujemo da se nakon davanja mišlјenja predstavnika Vlade, pristupi proceduri potpisivanja navedenog ugovora.

ZAHTEV ZA DONOŠENјE ZAKLjUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA OMOGUĆILA ISPLATA PLATE, PUTNIH TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANјA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/1/2019 09:53:36
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za donošenje novog zaklјučka Vlade Republike Srbije kojim bi se omogućila isplata plata, putnih troškova i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Računi pojedinih zdravstvenih ustanova se nalaze u višemilionskoj blokadi duži vremenski period i nema naznaka kada i da li će isti biti odblokirani. Zbog toga zaposleni u ovim ustanovama ne mogu imati prinadležnosti propisane pozitivnim propisima dok se ne donese odgovarajući zaklјučak Vlade. Zaposleni nisu odgovorni za navedeno stanje, a svoje radne zadatke izvršavaju blagovremeno, savesno, profesionalno i u skladu sa pravilima struke, kako bi se korisnicima usluga pružila zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom. Sindikat zahteva da se iznađe rešenje koje bi omogućilo zaposlenima isplatu plata, troškova i drugih primanja u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

SINDIKAT NASTAVIO PREGOVORE ZA ZAKLJUČIVANЈE PKU ZA DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/1/2019 14:57:00
Obaveštavamo Vas da su na današnjem sastanku u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlјeni pregovori za zaklјučivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji. Većina predloga i primedbi Sindikata su usvojeni. Očekujemo da se nakon usaglašavanja stavova pregovaračkih timova Vlade i našeg Sindikata, pristupi proceduri potpisivanja navenog ugovora.

U SLUŽBENOM GLASNIKU OBJAVLjEN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/1/2019 11:22:16
Obaveštavamo Vas da je dana 31. decembra 2018. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 106/2018, objavlјen POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu