Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

URGENCIJA ZA ODRŽAVANјE SASTANKA RADI RAZGOVORA O POVEĆANјU PLATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/7/2019 11:57:05

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA

Ministar, Siniša Mali

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

Ministar, Zoran ĐorđevićSindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Vam upućuje urgenciju za održavanje sastanka na kojem bi se razgovaralo o povećanju plata zaposlenima u delatnosti zdravstva, socijalne zaštite i zaposlenima u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
Sindikat Vam je dana 05.06.2019.godine uputio zahtev za povećanje plata na način da prosečna plata u ovim delatnostima bude u visini prosečne potrošačke korpe.
U međuvremenu je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u sredstvima javnog informisanja najavio povećanje plata najmanje za 10 odsto.

Premijerka Srbije Ana Brnabić je prilikom predstavlјanja rezultata rada Vlade Srbije u prethodne dve godine izjavila da ekonomski rezultati pokazuju da do kraja godine ima prostora za nova povećanja plata i penzija.
Ministar finansija Siniša Mali je najavio da će minimalna cena rada biti znatno povećana u septembru, a da će krajem godine biti povećane i plate u javnom sektoru.

Shodno svemu navedenom, Sindikat još jednom ukazuje da procentualno povećanje plata svim zaposlenima, NE SME BITI MANјE od procentualnog povećanja minimalne zarade.

Očekujemo da razgovori na ovu temu otpočnu u najkraćem mogućem roku, kako bismo Vam i neposrednim putem ukazali na probleme zaposlenih i saopštili stavove Sindikata koji su od krucijalnog značaja za radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i RFZO.

Smatramo da je blagovremeno vođenje socijalnog dijaloga najbolјi put za rešavanje ovog i drugih otvorenih pitanja.

Predsednik
dr Zoran Savić

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA - RFZO UPUTIO INSTRUKCIJU SVIM FILIJALAMA O ISPLATI NOVČANIH DAVANјA U SKLADU SA PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/7/2019 10:45:23
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije je nakon uspešno okončanog postupka pregovaranja i zaklјučivanja novog znatno povolјnijeg Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čije je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, nastavio aktivnosti na sprovođenju i isplati novih novčanih davanja, koja prava smo izborili vođenjem socijalnog dijaloga i nakon višemesečne borbe za bolјi materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih, a naročito mladih kolega. Nakon zaklјučenja PKU, članovi iz brojnih ustanova su nam se obraćali za pomoć, zbog nepostupanja pojedinih filijala RFZO u skladu sa novim PKU i neisplaćivanja ugovorenih prinadležnosti. S tim u vezi, Sindikat je blagovremeno preduzimao aktivnosti, kako bi zaposleni ostvarili svoja prava garantovana zaklјučenim PKU. Rezultat svega navedenog je dopis RFZO koji je upućen Pokrajinskom fondu i svim filijalama u kome se navodi pravni osnov i način isplate zaposlenima novih prava koja su propisana u PKU za delatnost zdravstva. Podsećamo da smo izborili prošireno pravo na naknadu troškova prevoza, jubilarnu nagradu za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu, pravo na usklađivanje naknade plate specijalizantima, naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana u visini 100% prosečne plate u poslednjih 12 meseci ako je sprečenost za rad prouzokovana malignim obolјenjima, solidarnu pomoć za rođenje deteta, vantelesnu oplodnju, zbog uništenja ili oštećenja imovine, mesečnu novčanu pomoć za dete zaposlenog koji je izgubio život u obavlјanju poslova ili u vezi sa obavlјanjem poslova i dr.

Sindikat produžio ekskluzivni ugovor sa univerzitetom Megatrend!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/7/2019 14:53:21
SAMO ZA ČLANOVE SINDIKATA 50% POPUSTA NA ŠKOLOVANјE i DODATNIH 50% POPUSTA DO 20. JULA 2019. GODINE!!! Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Megatrend univerzitet su danas u prostorijama ovog renomiranog univerziteta potpisali ekskluzivan ugovor kojim se omogućava isklјučivo članovima našeg Sindikata i članovima njihove uže porodice (bračni drug i deca) POPUST ZA SVAKU GODINU STUDIRANјA OD NEVEROVATNIH 50%, UZ MOGUĆNOST OTPLATE NA RATE! Menadžment Megatrend univerziteta je omogućio svim članovima Sindikata i članovima njihove uže porodice (bračni drug i deca) i DODATNI POPUST OD 50% ZA UPIS DO 20.JULA 2019.GODINE!!! ZA STUDIJE KOJE TRAJU 4 GODINE, PLAĆA SE ČETVRTINA CENE!!!

REPUBLIČKI ODBOR SINDIKATA DONEO ODLUKU O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI ČLANOVIMA POGOĐENIM POPLAVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/7/2019 11:53:44
Dragi članovi, Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata na sednici održanoj 27. juna 2019. godine doneo Odluku o dodeli posebne finansijske pomoći članstvu Sindikata pogođenom poplavama. Za detalјnije informacije o uslovima za dodelu ove vrste pomoći možete se obratiti predsedniku okružnog, odnosno gradskog odbora Sindikata.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu