Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

U ORGANIZACIJI SINDIKATA ODRŽAN SASTANAK INSTITUTA I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/10/2019 13:48:55

U cilјu rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radno-pravni položaj zaposlenih u institutima i zavodima za javno zdravlјe, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u ovim ustanovama, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije organizovao je sastanak dana 30.oktobra 2019.godine.

Sastanak je izazvao ogromno interesovanje predstavnika zaposlenih i menadžmenta ovih ustanova, a na pitanja prisutnih odgovorao je državni sekretar pri Ministarstvu zdravlјa prof. dr Berislav Vekić, kome se ovom prilikom zahvalјujemo na konstruktivnom dijalogu u cilјu rešavanja krucijalnih problema zaposlenih u institutima i zavodima za javno zdravlјe.
Profesor Vekić je izneo uveravanja da će sredstva za isplatu uvećanih plata zaposlenima biti obezbeđena do kraja tekuće godine, a da se moraju preduzeti konkretne aktivnosti predstavnika instituta i zavoda za javno zdravlјe u cilјu zauzimanja zajedničkog stava kako bi se na jedinstven način rešili problemi sa kojima se susreću ove ustanove.


Od strane direktora instituta i zavoda, kao i predstavnika zaposlenih izneti su različiti predlozi za iznalaženje rešenja.
Sindikat je mišlјenja da bi strogom primenom pozitivnih propisa, a naročito Zakona o javnom zdravlјu, problemi instituta i zavoda za javno zdravlјe bili rešeni, a ovo mišlјenje deli i menadžment ustanova.


Zbog svega navedenog, predstavnici 20 instituta i zavoda za javno zdravlјe potpisali su zajednički zahtev Sindikata koji možete videti u prilogu.


Očekujemo da predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Uprava za javne nabavke u saradnji sa resornim ministarstvom i predstavnicima instituta i zavoda za javno zdravlјe preduzmu sve mere i radnje u cilјu sprovođenja pozitivnih propisa i delegiranja poslova iz oblasti Društvene brige za zaštitu životne sredine i uticaj na zdravlјe stanovništva institutima i zavodima za javno zdravlјe na način kako to zakon nalaže.


Sindikat će pratiti aktuelnu situaciju i po potrebi organizovati sve neophodne aktivnosti u cilјu pomoći zaposlenima.
OBJAVLjEN PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANјE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/10/2019 13:28:09
Obaveštavamo Vas da je dana 11. oktobra 2019. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 73/2019, objavlјeni Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. U navedenom pravilniku bismo izdvojili izmenu člana 64. koji propisuje broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa korisnicima predah smeštaja. Sada je propisano da pružalac usluge angažuje najmanje tri stručna radnika, odnosno stručna saradnika, u dnevnoj smeni u neposrednom radu sa najviše deset korisnika, u dnevnoj smeni angažuju se najmanje tri negovatelјice na najviše deset korisnika, jedan radni instruktor obezbeđuje se po radionici, a u noćnoj smeni angažuje se jedna negovatelјica na najviše deset korisnika. Članom 63. propisan je povećan broj korisnika u objektu sa 10, na najviše 50 korisnika istovremeno.

MINISTARSTVO ZA RAD ODGOVORILO NA UPUĆENU INICIJATIVU SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/10/2019 11:53:29
Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je shodno podnetoj Inicijativi Sindikata za izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Sl. glasnik RS", br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012 i 22/2013) broj 109/19 od 25. septembra 2019.godine odgovorilo da će opravdanost izjednačavanja staža osiguranja za radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći biti razmotrena prilikom donošenja izmena i dopuna navedenog pravilnika. Tom prilikom naročito će se uzeti u obzir težina, opasnost, štetnost rada i priroda posla, stepen štetnog uticaja na zdravlјe osiguranika, kao i mogućnost obavlјanja te profesionalne delatnosti do određenih godina života, kao i uticaj obavlјanja iste na opadanje fizioloških funkcija. Resorno ministarstvo se zahvalilo Sindikatu na podnetoj Inicijativi u smislu unapređenja oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. U prilogu ovog obaveštenja, možete pogledati dopis Ministarstva za rad.

INICIJATIVA ZA DONOŠENјE POSEBNOG ZAKONA KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OMOGUĆILA KUPOVINA STANA PO POVOLjNIM USLOVIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/10/2019 13:52:46
Na osnovu Odluke Pododbora za socijalnu zaštitu, kao najvišeg organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite, još jednom Vam upućujemo INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti socijalne zaštite po povolјnijim uslovima, na način kako je to predviđeno za pripadnike MUP, Vojske Srbije, službi bezbednosti, a najavlјena je gradnja jeftinih stanova i za zaposlene u delatnosti zdravstva. Podsećamo Vas da smo naslovlјenu inicijativu podneli još 06. marta 2018.godine pod brojem 23/18, na koju inicijativu je odgovoreno dopisom Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-206/2018-09 od 28.03.2018.godine. U navedenom dopisu iznet je načelan stav Ministarstva za rad da zaposlenima u socijalnoj zaštiti treba dati podršku kako bi pobolјšali svoj materijalni položaj. Od tada, nemamo saznanja o aktivnosti resornog ministarstva na realizaciji podnete inicijative Sindikata. Ukazujemo na činjenicu da zaposleni u socijalnoj zaštiti imaju prosečna primanja koja su ispod prosečne plate u Republici Srbiji, te iz tog razloga veliki broj zaposlenih nema rešeno stambeno pitanje. Manjak broja izvršilaca, neadekvatni uslovi rada i nedovolјna primanja su razlozi zbog kojih zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim životom.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu