Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENјE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/2/2020 13:45:45

Obaveštavamo Vas da je dana 14. februara 2020. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 13/2020, objavlјena Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.


INICIJATIVA ZA IZMENU UREDBE O KOEFICIJENTIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/2/2020 12:25:34
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje Inicijativu za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Uredba je doneta 2001. godine, uz objašnjenje da će biti privremenog karaktera, a ta "privremenost" traje već dve decenije. Za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvu neophodno je primeniti čak 6 različitih osnovica. Sindikat predlaže uvođenje jedinstvene osnovice, uz utvrđivanje novih koeficijenata i uspostavlјanje adekvatnog odnosa između njih, uvažavajući specifičnosti zanimanja i radno opterećenje zaposlenih. Pri tom je potrebno posebno sagledati zaposlene nemedicinske radnike i zdravstvene saradnike.

OBAVEŠTENјE O PRAVIMA KOJA JE SINDIKAT IZBORIO ZA ZAPOSLENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI POČEV OD 01.JANUARA 2020.GODINE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/2/2020 14:23:20
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije kao jedini reprezentativni sindikat koji je učestvovao u pregovaranju i zaklјučivanju Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019), obaveštava Vas da je Sindikat izborio sledeća prava za zaposlene počev od 01. januara 2020.godine: 1.pravo na dodatak na platu za rad nedelјom - 20% od osnovne plate za svaki sat rada nedelјom; 2.pravo na isplatu jubilarne nagrade za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite, u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku; 3.pravo na isplatu solidarne pomoći za rođenje deteta zaposlenog - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku organa nadležnog za poslove statistike; 4. pravo na isplatu solidarne pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu