Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

SSSS ZAHTEVA PUNE NAKNADE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA NA BOLOVANјU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/3/2020 18:24:46
Savez samostalnih sindikata Srbije zatražio je od Vlade Srbije da zdravstveni radnici koji se nalaze na bolovanju zbog korona virusa primaju naknadu u punom iznosu, a ne umanjenu kako se to desilo nedavno sa niškim lekarima. U dopisima, upućenima predsednici Vlade i ministru rada, predsednik SSSS Ljubisav Orbović zahteva da se ispravi ta nepravda, do koje je, kako je naveo, verovatno došlo usled propusta.
___________________________________________


Vlada RepublikeSrbije
Predsednica Ana Brnabić

Prema informacijama sa kojima raspolažemo zdravstveni radnici koji odu na bolovanje zbog bolesti izazvane korona virusom primaju naknadu u visini 65% od zarade. Izražavamo čuđenje i zabrinutost zbog takvog odnosa prema zdravstvenim radnicima. Naime, pošto je očigledno da se u konkretnom slučaju radi o tome da je privremena nesposobnost za rad u neposrednoj vezi sa obavlјanjem radnih zadataka smatramo da njihova naknada mora biti u visini od 100% od zarade.
Osnov za tu visinu naknade se nalazi u Zakonu o radu, bilo tako, što će se ta bolovanja tretirati, ili će se iskoristiti odredba vezana za "redovna" bolovanja kojom je utvrdjen minimalni iznos naknade za bolovanja. Ako ne može biti manja, to znači da može biti veća i to do 100% zarade.

Verujući da je do ove situacije došlo zbog propusta nastalog usled izuzetno teške i složene opšte situacije očekujemo da se ona prevaziđe prihvatanjem naših zahteva iznetih u ime desetina hilјada zdravstvenih radnika koji se nesebično i samopregorno svaki dan bore protiv opasnosti koja se nadvila nad svima nama.


Predsednik SSSS
Ljubisav Orbović


  
ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANјE I DAVANјE INSTRUKCIJE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/3/2020 12:15:08
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za davanje jasne i nedvosmislene instrukcije za postupanje zdravstvenih ustanova tokom vanrednog stanja. Zbog proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, a u cilјu suzbijanja zarazne bolesti covid – 19, mnogi zaposleni u zdravstvenim ustanovama će obavlјati poslove van mesta rada, odnosno van prostorija poslodavca. Sindikat predlaže da date pisanu Instrukciju koja će na jedinstven način da naloži poslodavcima da izdaju pisani akt za raspoređivanje zaposlenih ukoliko se ukaže potreba za radom: 1.Kod drugog poslodavca iz Plana mreže zdravstvenih ustanova; 2.Kod drugog poslodavca koji obavlјa zdravstvenu delatnost; 3.U novoformiranim privremenim bolnicama (sajam, hale i druga mesta koja za tu namenu budu određena). Instrukcija treba da sadrži i obaveznu zaštitnu opremu koju mora imati svaki zaposleni, način upotrebe i odlaganje iste, a sve u skladu sa poslovima koje će na tim mestima zaposleni obavlјati. Takođe, neophodno je definisati nivoe i funkcije odgovornosti za novoformirane bolnice, uz uspostavlјanje jasno definisanog protoka informacija, naredbi i izveštaja, da bi zaposleni mogli na najbolјi i najbezbedniji način da obave svoje radne zadatke. Apelujemo da se obezbedi dovolјna količina zaštitne opreme za sve zaposlene u sistemu javnog zdravstva Srbije. Još jednom ukazujemo da je neophodno PO HITNOM POSTUPKU STVORITI PRAVNI OSNOV, kako bi se omogućilo da zaposleni koji su privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od zarazne bolesti covid -19, imaju pravo na naknadu zarade koja iznosi 100% od osnova za naknadu zarade (ukoliko obole ili budu u samoizolaciji). Sindikat je uputio ovu inicijativu još 13.03.2020.godine, ali još uvek nismo dobili odgovor.

Ministarstvo zdravlјa donelo Naredbu o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika po hitnom postupku

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/3/2020 12:45:50
Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo zdravlјa donelo Naredbu o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme zdravstvenih radnika (doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara) po hitnom postupku, radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID – 19. U prilogu ovog obaveštenja, možete pogledati navedenu naredbu resornog ministarstva.

MOLBA ZA POSTUPANјE I DAVANјE INSTRUKCIJE ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/3/2020 13:19:39
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa molbom za davanje instrukcije za postupanje zdravstvenih ustanova tokom vanrednog stanja zbog nejednakog postupanja poslodavaca u istim ili sličnim situacijama i činjeničnom stanju. Naime, pojedini poslodavci odobravaju zaposlenima odsustvo sa rada radi čuvanja dece do 12 godina u slučaju kada su oba roditelјa zaposlena, a drugi zbog nedostatka obavezujućeg akta po kojem bi omogućili odsustvo sa rada zaposlenih, zaposlenima ne odobravaju odsustvo u ove svrhe. Takođe, postoje i nedoumice vezano za primenu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, u smislu da li su poslodavci dužni da omoguće rad od kuće i zaposlenima u zdravstvu (npr. administraciji) ukoliko je moguće organizovati takav rad u skladu sa propisima. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije najavlјen je prijem novih zaposlenih u zdravstvu, u kom slučaju bi se rešio problem nedostajućeg broja izvršilaca u zdravstvenim ustanovama. Očekujemo hitnu realizaciju prijema novozaposlenih. Pozdravlјavamo najavlјeno povećanje plata za zaposlene u zdravstvu i očekujemo da se isto odnosi na sve zaposlene. Apelujemo da se obezbede dovolјne količine zaštitne opreme za sve zaposlene, kako bi se uspešno izborili sa pandemijom zarazne bolesti covid -19.

ZAHTEV ZA POVEĆANјA PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/3/2020 12:17:20
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za povećanje plata svim zaposlenima u delatnosti socijalne zaštite u istom procentualnom iznosu kao zaposlenim kolegama u delatnosti zdravstva. Zaposleni u socijalnoj zaštiti u 209 ustanova socijalne zaštite brinu o korisnicima koji su najugroženiji trenutnom pandemijom zarazne bolesti covid- 19. Zaposleni ulažu ogromne napore kako bi pružili svu neophodnu negu i pomoć korisnicima i sprečili širenje zaraze. Predsednik Sindikata dr Zoran Savić je na sednici Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije koja je održana u utorak 17.03.2020.godine i usmeno tražio da najavlјeno povećanje plata treba da se primeni i na sve zaposlene u socijalnoj zaštiti.

ИНФОРМАЦИЈА ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНОГ ПОВЕЋАЊА ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2020 14:22:58
Поводом најављеног повећања плата запослених у здравству, које је у средствима јавног информисања најавио председник Републике Србије Александар Вучић, обавештамо Вас како следи: Синдикат је обавио више разговора са представницима ресорног министарства везано за повећање плата свим запосленима у здравству. У вези са тим, Синдикат је упутио и Иницијативу за измену Уредбе о коефицијентима... у којој смо између осталог предложили увођење јединствене основице, уз утврђивање нових коефицијената и успостављање адекватног односа између њих, уважавајући специфичности занимања и радно оптерећење запослених, са посебним освртом на запослене здравствене раднике који имају највеће радно оптерећење, на запослене возаче у службама и заводима за хитну медицинску помоћ, запослене немедицинске раднике и здравствене сараднике. Синдикат ће током наредне недеље инсистирати на одржавању састанка са представницима ресорног министарства ради појашњења најављеног повећања плата од 10%, у смислу да ли се односи на све запослене у здравству или само на део запослених. Став Синдиката је да повећање плата буде у једнаком процентуалном износу за све запослене. Након добијања конкретних информација, о свему ће бити обавештен Републички одбор Синдиката ради заузимања ставова.

INICIJATIVA ZA IZMENU VISINE NAKNADE ZARADE ZBOG BOLOVANјA USLED PRUŽANјA USLUGA LICIMA OBOLELIM OD BOLESTI ZBOG KOJE JE PROGLAŠENA EPIDEMIJA ILI POJAVE ZARAZNE BOLESTI U USTANOVAMA ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2020 13:13:25
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje INICIJATIVU za izmene pozitivnih propisa, kako bi se omogućilo da zaposleni koji su privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od bolesti zbog koje je proglašena epidemija ili pojave zarazne bolesti u zdravstvenim ustanovama, imaju pravo na naknadu zarade koja iznosi 100% od osnova za naknadu zarade. Shodno važećim propisima, zaposleni u zdravstvu godinama unazad zbog rizika posla koji obavlјaju, za svoj rad usled kontakta sa pacijentima koji su oboleli od bolesti zbog koje je proglašena epidemija ili zarazne bolesti budu ”nagrađeni” sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad. Dakle, propisima koji su na snazi, zaposlenima u ovom slučaju pripada pravo na naknadu zarade u visini od 65%. Obzirom da je u toku širenje bolesti virusa covid - 19 i da zbog kontakta sa pacijentima postoji realna opasnost da zaposleni obole od ove bolesti ili da budu stavlјeni u karantin, smatramo da je neophodno ispraviti nepravdu prema zaposlenima koji obole na radu ili u vezi sa radom usled navedenih okolnosti. Podsećamo da je Sindikat još pre više od dve godine podneo inicijativu za izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, kako bi se stvorio pravni osnov za isplatu naknade zarade u visini od 100% od osnova za naknadu zarade u navedenim slučajevima (tada je bila u toku epidemija morbila), ali naša opravdana inicijativa nije prihvaćena. Sa iznetog, ukoliko u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti zaposleni u zdravstvenim ustanovama budu privremeno sprečeni za rad usled pružanja usluga licima obolelim od bolesti zbog koje je proglašena epidemija ili zarazne bolesti, apsolutno je neophodno propisati naknadu zarade u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ista ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

Održan seminar sekcije mladih

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/3/2020 15:19:47
Na temu „Jačanje transnacionalne administrativne saradnje, radi bolјeg pristupa informacijama za detaširane radnike u sektoru zdravstva i nege“, održan je seminar sekcije mladih Sindikata u okviru međunarodnog projekta, u periodu od 04.-07.marta 2020. godine u Banji Vrujci. Predavanje je održala dr Dragana Petković Gajić, iz međunarodnog odelјenja Saveza Samostalnih sindikata Srbije, koja je učesnike seminara upoznala sa uslovima za slanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, o kontroli slanja radnika na privremeni rad u inostranstvo, o Evropskom socijalnom paketu, kao i problemima iz perspektive detaširanih radnika. Drugog dana, tema seminara bila je “Organizovanje i zadržavanje članova Sindikata”, te je o značaju definisanja strategije govorio Zoran Savić, predsednik Sindikata.

ZAHTEV ZA HITNO REŠAVANјE STATUSA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/3/2020 11:05:01
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za HITNO postupanje i obezbeđivanje nedostajućih sredstava za plate, dodatke na platu, naknadu troškova prevoza, kao i druga primanja zdravstvenih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite. Naime, u dopisu Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-181/2020-09 od 31.01.2020.godine koji je upućen ustanovama socijalne zaštite se između ostalog navodi da se plate i drugi troškovi za zaposlene zdravstvene radnike u ustanovama socijalne zaštite planiraju i isplaćuju na osnovu zaklјučenog ugovora ustanova sa RFZO, kao i da se iz budžeta RS ne mogu isplaćivati plate i druga primanja iz radnog odnosa zaposlenim zdravstvenim radnicima. Obzirom da su ustanove socijalne zaštite godinama unazad zaklјučivale ugovore sa RFZO na način da je RFZO finansirao isklјučivo osnovne plate zaposlenih zdravstvenih radnika, a da su ostale prinadležnosti isplaćivane iz budžeta RS, ova sredstva nisu planirana u finansijskom planu RFZO za 2020.godinu. To dalјe znači da će zaklјučivanje aneksa ugovora ustanova socijalne zaštite sa RFZO radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava za isplatu prinadležnosti zdravstvenim radnicima ići težim putem. Smatramo da je neophodan dijalog resornih ministara uklјučujući i ministra finansija, radi iznalaženja brzog i konstruktivnog rešenja. Ukazujemo da brojnim zaposlenim zdravstvenim radnicima nisu isplaćeni putni troškovi, dodaci na platu, otpremnine, jubilarne nagrade...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu