Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

MOLBA ZA DAVANјE MIŠLjENјA VEZANO ZA PRIMENU UREDBE O DODATKU NA OSNOVNU PLATU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/4/2020 09:20:15

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar


Zbog nejednakog postupanja zdravstvenih ustanova vezano za primenu Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2020), primorani smo da Vam se još jednom obratimo za davanje mišlјenja, kako bi svim zaposlenima u delatnosti zdravstva pripao dodatak na platu, shodno navedenoj uredbi.

Naime, u mnogim ustanovama ovaj dodatak nisu dobili svi zaposleni, iz kog razloga je neophodno da se da mišlјenje, radi otklanjanja svake sumnje da li ovaj dodatak na platu pripada zaposlenima koji imaju minimalnu zaradu, kao i lekarima koji su na specijalizaciji.
Mnogi od njih nisu dobili dodatak na platu shodno navedenoj uredbi, iako je u istoj jasno propisano da dodatak na platu od 10% ostvaruju zaposleni u zdravstvenim ustanovama, dakle svi zaposleni, bez izuzetka kako je to Sindikat i zahtevao.

Takođe, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je više puta u sredstvima javnog informisanja naveo da dodatak na platu od 10% pripada svim zaposlenima u zdravstvu.

Napominjemo da mnogi od zaposlenih koji nisu dobili dodatak na platu za mesec april 2020.godine, a koji su po našem mišlјenju oštećeni nepravilnom primenom ove uredbe, obavlјaju svakodnevno radne zadatke u COVID bolnicama, odnosno aktivno učestvuju na suzbijanju zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama.

Očekujemo Vaše hitno postupanje i davanje mišlјenja koje će otkloniti nedoumice vezano za primenu Uredbe i kojim će biti ispravlјena nepravda prema zaposlenima koji nisu dobili pripadajući dodatak na platu.


Predsednik
dr Zoran Savić
MINISTARSTVO ZDRAVLjA PROSLEDILO ZAHTEV SINDIKATA KRIZNOM ŠTABU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/4/2020 10:15:47
Ministarstvo zdravlјa nas je obavestilo da je zahtev Sindikata za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama prosleđen Kriznom štabu za suzbijanje zarazne bolesti covid – 19. Podsećamo da je Sindikat resornom ministarstvu uputio zahtev za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu lica koja izvršavaju radnu obavezu obavlјanjem poslova i zadataka u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privremenoj bolnici, u koju su upućena na rad, a prava iz radnog odnosa ostvaruju u ustanovi u kojoj su zaposlena (iz koje su upućena). Očekujemo da Krizni štab uvaži ovaj opravdani zahtev Sindikata.

POVODOM 28.APRILA MEĐUNARODNOG DANA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/4/2020 09:33:07
28.APRIL JE MEĐUNARODNI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU. Ovaj 28. april posvećen je uspomeni na sve one koji su se radeći svoj posao, zarazili korona virusom i izgubili svoju životnu bitku. Neka nam zauvek u sećanju ostanu zdravstveni i svi drugi radnici koji su zbog obavlјanja svog posla umrli od posledica korona virusa. Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti su svakodnevno izloženi višestrukim rizicima: psihičkim (stres…), ergonomskim (podizanje pacijenata…), fizičkim (radijacija…), hemijskim ( kancerogene materije…) i biološkim ( uzročnici infekcije…). Potrebno je ispitati da li je postojeća zaštitna oprema adekvatna za suočavanje sa navedenim rizicima i da li je zaposlenima obezbeđena na vreme. Da li je broj obolelih veći u ustanovama koje nemaju formiran Odbor za bezbednost i zdravlјe na radu? Zašto u nekim ustanovama nisu formirani Odbori za bezbednost i zdravlјe na radu? Pandemija Covid – 19 virusa je u prvi plan iznela značaj zaštite zaposlenih od izlaganja infektivnim agensima na radnom mestu. Takođe se pokazao i izuzetan značaj ulaganja u kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i dobre i bezbedne uslove za rad zaposlenih, prvenstveno onih koji su na prvoj liniji odbrane. To ulaganje mora biti još veće, a to je nemoguće sa smanjenjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. ULAGANјE U ZDRAVSTVO I PREVENTIVU JE ULAGANјE U BUDUĆNOST- ULAGANјE U ŽIVOT. ZDRAVLjE NEMA CENU, A MI IMAMO SAMO JEDAN ŽIVOT – ČUVAJMO GA. NEK TO SVIMA BUDE JASNO, PRE NO ŠTO BUDE KASNO.

ZAHTEV ZA DAVANјE INSTRUKCIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/4/2020 12:00:11
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za davanje instrukcije javnim zdravstvenim ustanovama i privremenim bolnicama, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu lica koja izvršavaju radnu obavezu obavlјanjem poslova i zadataka u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privremenoj bolnici, u koju su upućena na rad, a prava iz radnog odnosa ostvaruju u ustanovi u kojoj su zaposlena (iz koje su upućena). Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 i 58/2020) propisano je da zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavlјaju i poslove zdravstvene delatnosti, mogu biti upućeni na izvršavanje radne obaveze u bilo koju javnu zdravstvenu ustanovu ili u privremenu bolnicu, kojoj nedostaje potreban broj izvršilaca, na osnovu usmenog naloga svog rukovodioca, a u skladu sa planom popune zdravstvenih ustanova i drugim odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti covid – 19. Shodno tome, neophodno je da uputite instrukciju za postupanje, u smislu da su javne zdravstvene ustanove i privremene bolnice dužne da vode evidenciju o noćnom, nedelјnom, prazničnom i prekovremenom radu lica angažovanih u tim ustanovama tokom vanrednog stanja i istu dostave ustanovama u kojima su ta lica zaposlena, radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa tih lica u ustanovama u kojima su zaposlena. To dalјe znači, da je neophodno da svaka javna zdravstvena ustanova ili privremena bolnica ima odgovorno lice, koje će voditi urednu evidenciju o obavlјenom radu navedenih lica, radi pravilnog obračuna plate i dodataka na platu za obavlјeni rad, kao i prekovremeni rad, noćni rad, rad na dan praznika i nedelјni rad. Očekujemo Vaše hitno postupanje, radi pravilnog obračuna i isplate plate i dodataka na platu.

VAŽNO OBAVEŠTENјE - PRIHVAĆENA INICIJATIVA SINDIKATA ZAKAZANO JE POTPISIVANјE PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU NAKNADA PLATE 100%

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/4/2020 10:12:37
Nakon podnete Inicijative Sindikata i više obavlјenih razgovora sa predstavnicima resornog ministarstva, danas će u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja biti potpisan Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, kojim se omogućava isplata naknade plate zaposlenima u visini od 100%. Pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, će imati zaposleni, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije. Pravo na naknadu plate ostvaruje i zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz navedenih razloga u periodu za koji do dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora nije izvršen konačni obračun i isplata naknade plate po osnovu privremene sprečenosti za rad. Ovaj ugovor stupa na snagu danom objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

VAŽNO OBAVEŠTENјE: POTPISAN ANEKS PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA - NAKNADA PLATE 100%

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/4/2020 13:59:00
Nakon podnete Inicijative Sindikata dana 13.marta 2020.godine, više obavlјenih više razgovora sa predstavnicima nadležnih državnih organa, danas je u prostorijama Ministarstva zdravlјa potpisan Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kojim je stvoren pravni osnov za isplatu naknade plate u visini od 100%. Potpisnici ovog ugovora su: ass. dr Zlatibor Lončar ministar zdravlјa ispred Vlade Republike Srbije, dr Zoran Savić predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Zoran Ilić predsednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost". Napominjemo još jednom da je uvažen zahtev našeg Sindikata da se odredbe Aneksa ovog ugovora primenjuju POČEV OD 01.MARTA 2020.GODINE. Pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, će imati zaposleni, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije. Nastavlјamo aktivnosti na pomoći zaposlenima tokom vanrednog stanja.

OBAVEŠTENјE O POVEĆANјU PLATA POČEV OD APRILA 2020.GODINE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/4/2020 14:48:35
Zbog nedoumica vezano za primenu Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Sindikat se obratio nadležnim ministarstvima za dostavu mišlјenja o pravilnoj primeni navedene uredbe. U vezi sa tim, Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je sledeće mišlјenje: “Poštovani, Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uređuje novo pravo zaposlenih na dodatak na osnovnu platu. Prema tome, ovom uredbom se definiše pravo na dodatak na osnovnu platu, a ne uvećanje osnovice za obračun i isplatu plata. Uvećanje osnovice se propisuje Zakonom o budžetskom sistemu i, na osnovu njega, utvrđuje zaklјučkom Vlade.”

INICIJATIVA ZA ZAKLJUČIVANЈE ANEKSA PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/4/2020 14:45:19
Na osnovu Odluke Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upućujemo Vam INICIJATIVU za zaklјučivanje Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, kako bi se stvorio pravni osnov da zaposleni u socijalnoj zaštiti ima pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije. Inicijativu podnosimo u skladu sa donetim Zaklјučkom Vlade 05 broj 53-3008/2020-2 od 03.aprila 2020.godine, o preporuci poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate („Sl. glasnik RS“, br. 50/2020). Predlažemo da pravo na naknadu plate u navedenom slučaju, u visini od 100%, ostvaruje zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz navedenih razloga počev od 01.marta 2020.godine. Očekujemo Vašu hitnu reakciju i zaklјučivanje Aneksa ovog ugovora na način kako smo predložili, u skladu sa donetom preporukom Vlade Republike Srbije.

VAŽNO OBAVEŠTENјE ANEKS PKU U PRIPREMI NAKNADA ZARADE 100%

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/4/2020 16:21:10
Obaveštavamo Vas da je u pripremi tekst Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave radi stvaranja pravnog osnova za isplatu 100% naknade zarade i finalizacije aktivnosti Sindikata na rešavanju ovog pitanja. Pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, će imati zaposleni, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizloacije. Sindikat je insistirao da ovo pravo uživaju svi zaposleni počev od 01.marta 2020.godine. Očekujemo da Vlada Republike Srbije prihvati ovaj predlog Sindikata. Potpisivanje ovog ugovora, očekuje se početkom naredne nedelјe. Pratite sajt našeg Sindikata i aplikaciju, budite blagovremeno obavešteni o vašim pravima.

USVOJEN ZAHTEV NAŠEG SINDIKATA – RFZO OBEZBEDIO SREDSTVA ZA SVE PRINADLEŽNOSTI ZAPOSLENIH IZ ZAKLjUČENOG NOVOG PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/4/2020 11:15:20
Obaveštavamo Vas da je dana 03. aprila 2020. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 50/2020, objavlјen Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019, 7/2020 - ispr. i 50/2020). Napominjemo da je donošenjem ovog pravilnika Usvojen zahtev Sindikata, u smislu da su obezbeđena sredstva od strane RFZO za sve prinadležnosti zaposlenih iz zaklјučenog novog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Ovo se odnosi i na isplatu svih vrsta solidarne pomoći koje je Sindikat ugovorio u PKU, ukoliko je propisano da je poslodavac dužan da ih isplati. Pravilnik stupa na snagu 11.aprila 2020.godine.

DANAS JE SVETSKI DAN ZDRAVLJA: OSTANI KOD KUĆE !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/4/2020 10:30:33
UMESTO SAOPŠTENјA: DANAS JE SVETSKI DAN ZDRAVLJA SINDIKAT TI OVIM PUTEM JAVLJA: OBELEŽAVAĆEMO GA I UBUDUĆE SAMO AKO OSTANEŠ KOD KUĆE !!! PONAŠAJ SE ODGOVORNO PREMA SEBI JER ĆE I DRUGI TAKO PREMA TEBI DA BUDEŠ ZDRAV DANAS, SUTRA I UBUDUĆE, OSTANI KOD KUĆE !!!

INICIJATIVA ZA OČUVANјE APOTEKA U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/4/2020 11:11:58
U skladu sa zaklјučkom Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upućujemo Vam Inicijativu za očuvanje apoteka u javnom sektoru, odnosno sprečavanje dalјe privatizacije apoteka i očuvanje javnog zdravlјa. Upoznati ste sa činjenicom da je veliki broj apoteka u javnoj svojini izdat u zakup vlasnicima privatnog kapitala ili su zaklјučeni ugovori o koncesiji. Nastupanjem epidemije bolesti covid -19, apsolutno se pokazalo da se bez javnog zdravstva jednostavno ne može. Pojedinci tek sada shvataju koliki je značaj instituta i zavoda za javno zdravlјe i apoteka u javnoj svojini. Cilј postojanja državnih apoteka je opšti interes, a ne profit. Mnoge od njih prodaju zaštitnu opremu i sredstva po nabavnoj ceni, dakle bez marže i bilo kakvog profita.Takođe, vrše dostavu medikamenata i materijala na kućnu adresu, a svoj rad organizuju u smenama, kako bi obezbedili kontinuiranu farmaceutsku zdravstvenu zaštitu. Mišlјenja smo da je moguće iznaći rešenje i zakonski regulisati ovu oblast i time sačuvati apoteke u javnom sektoru, čime bi i građani i država imali višestruku korist. Izmenom propisa (ugovaranjem zaposlenih sa RFZO ili izmenom procenta marže, donošenjem Plana mreže apoteka... i dr.) državne apoteke bi stale na noge, a od dela prihoda koje bi ove ustanove ostvarivale, punio bi se i budžet RS, kao i budžet jedinica lokalnih samouprava.

POVEĆANјE PLATA 10% SVIM ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I ZAPOSLENIMA NA POSLOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/4/2020 12:04:59
Obaveštavamo vas da je dana 01. aprila 2020. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 48/2020, objavlјena Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavlјaju poslove u oblasti zdravlјa, odnosno zaštite zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti covid-19 izazvane virusom SaRS-CoV-2. Ovom uredbom, zaposleni u zdravstvenim ustanovama, zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate. Napominjemo da je reč o trajnom povećanju plata za sve zaposlene u zdravstvu, sve zaposlene u vojnozdravstvenim ustanovama, kao i zaposlene na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite. Sindikat nastavlјa aktivnosti na pomoći zaposlenima tokom vanrednog stanja.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu