Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO OBAVEŠTENјE - MINISTAR ZORAN ĐORĐEVIĆ ODRŽAO REČ I ISPUNIO ZAHTEV SINDIKATA: ODOBRENO ZAPOŠLjAVANјE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/5/2020 11:26:47
Nakon brojnih obavlјenih razgovora sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, upućenih dopisa u kojima smo ukazivali da u ustanovama socijalne zaštite nedostaje oko 10% izvršilaca, kao i datog obećanja ministra Zorana Đorđevića da će ovaj problem biti rešen, Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da se u radni odnos na neodređeno vreme primi 455 negovatelјica i 127 zdravstvenih radnika u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, koji su tokom vanrednog stanja bili angažovani po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u ovim ustanovama.

Vlada je uvažila tvrdnje Sindikata da su ovi zaposleni neophodni ustanovama socijalne zaštite i nakon ukidanja vanrednog stanja.


Ovom prilikom želimo da ukažemo da postoje zaposleni koji imaju ugovore na određeno vreme i da im shodno zakonu, iste nije moguće produžiti, zbog čega apelujemo da se i oni prime
u radni odnos na neodređeno vreme, shodno potrebama ustanova i aktima Vlade Republike Srbije.
ZAHTEV ZA OBEZBEĐIVANјE SREDSTAVA ZA ISPLATU STIMULACIJA ZAPOSLENIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/5/2020 12:16:56
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za adekvatno sagledavanje svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite koji su radili sa obolelima od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosno zaposlenima koji su u ustanovama socijalne zaštite bili u višenedelјnom karantinu brinući o korisnicima usluga, u smislu da im se za ovaj rad isplati odgovarajuća stimulacija u skladu sa zakonom i zaklјučenim posebnim kolektivnim ugovorima. Pozdravlјamo dopis Ministarstva zdravlјa upućen direktorima ustanova broj 120-01-31/2020-05 od 23.04.2020.godine, u kome se navodi da je potrebno da direktori zdravstvenih ustanova posebno prepoznaju rad zaposlenih koji su angažovani u COVID ambulantama, te da se u skladu sa zakonom navedenim licima isplate odgovarajuće nagrade kao vid značajnog doprinosa zaposlenog uspešnom radu poslodavca, odnosno zdravstvene ustanove. Uprkos ovom dopisu, brojne ustanove nisu bile u mogućnosti da isti sprovedu, zbog nedostatka finansijskih sredstava, odnosno sopstvenih prihoda ustanova. Zaposleni su pokazali visok nivo požrtvovanja i profesionalnosti kada je bilo najteže, zbog toga zahtevamo da se obezbede posebna sredstva u budžetu, radi isplate uvećane plate, odnosno stimulacije svim zaposlenima koji su radili sa obolelim licima od COVID-19. U borbi sa ovom podmuklom bolešću, bilo je i zaposlenih koji su izgubili život.

UVAŽEN ZAHTEV SINDIKATA – NAJAVLJENO POVEĆANЈE PLATA ZA 10% I NEGOVATELJI(MA)CAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/5/2020 12:14:30
Nakon preduzetih brojnih aktivnosti Sindikata i obavlјenih razgovora sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, na kojima je ukazano da povećanje plata mora obuhvatiti i zaposlene negovatelј(e)ice, juče je na sastanku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra za rad Zorana Đorđevića, dogovoreno povećanje plata od 10% i za oko 1500 negovatelј(a)ica u ustanovama socijalne zaštite. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo resornom ministarstvu na podršci radi uvažavanja ovog opravdanog zahteva Sindikata. Sindikat nastavlјa aktivnosti na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti.

OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA INSTITUTE I ZAVODE I ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJI SU PRIMLjENI U RADNI ODNOS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/5/2020 12:08:14
Vlada Republike Srbije, donela je rešenje kojim se raspoređuju sredstva Ministarstvu zdravlјa, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za plate zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, koji su primlјeni u radni odnos u zdravstvene ustanove, kao i za podršku institutima i zavodima za javno zdravlјe. Na ovaj način, ispunjen je zahtev Sindikata upućen resornom ministarstvu 02.aprila 2020.godine.

ZAHTEV ZA OBAVEZNO TESTIRANјE ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/5/2020 13:14:02
MINISTARSTVO ZDRAVLjA Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za obavezno testiranje svih zaposlenih koji su radili u COVID bolnicama i ambulantama na suzbijanju zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sindikat smatra da je radi bezbednosti svih zaposlenih i korisnika usluga zdravstvene zaštite, a radi suzbijanja ove zarazne bolesti, potrebno da zaposleni koji su radili u ovim ustanovama budu testirani na prisustvo virusa COVID-19 pre povratka na posao. Nadamo se da ćete uvažiti ovaj opravdani zahtev Sindikata, radi očuvanja zdravlјa svih zaposlenih i korisnika usluga. Očekujemo Vaše postupanje. Predsednik dr Zoran Savić

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu