Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO OBAVEŠTENjE - SINDIKAT HITNO REAGOVAO NA DOPIS MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2015 18:04:55
Tags: SindikatzdravstvadopisMinistarstvazdravljasocijalniprogramracionalizacijauzdravstvu
Sindikat je reagovao po hitnom postupku, te je obavljen razgovor sa nadležnim u Ministarstvu zdravlja. Obavešteni smo da kriterijumi za racionalizaciju u javnom sektoru nisu određeni, već je dopis poslat u cilju prikupljanja informacije o eventualnom broju zaposlenih koji su zainteresovani za dobrovoljni raskid radnog odnosa. Tek kada se bude znao orijentacioni broj, uradiće se kriterijumi. Smatramo da je ovakvo postupanje nedopustivo, jer se zaposleni ne mogu prijavljivati za program za koji ne postoje kriterijumi.

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 14/11/2014 10:11:57
Tags: AKTIVNSTISINDIKATASindikatzdravstvaPKUsmanjenjelataZoranSavištrajkMinistarstva
Obaveštavamo članstvo o aktivnostima Sindikata nakon Javne sednice održane ispred zgrade Vlade Republike Srbije dana 29.10.2014. godine. Održana su četiri sastanka u Ministarstvu zdravlja i to 30.oktobra,4.,6 i 12. novembra 2014. godine. Na navedenim sastancima razgovarano je o platnim razredima i zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Radni tekst Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva je usaglašen sa resornim ministarstvom. Očekuje se nastavak pregovora, na kojem će pored predstavnika Ministarstva zdravlja, pregovarački tim Vlade Republike Srbije činiti i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu