Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

PRIMENA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANjA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/9/2015 15:45:34
Tags: višakzaposlenihuzdravstvuSindikazzdravstvaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom da u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 2) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015), Vladi Republike Srbije jasno i nedvosmisleno predložite DA NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH U SISTEMU ZDRAVSTVA. To dal>e znači da Vlada Republike Srbije prilikom izrade akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu zdravstva, na Vaš obrazložen predlog, donese takav akt koji će utvrditi da nema viška zaposlenih u zdravstvenom sistemu u Republici Srbiji. Stanje u zdravstvenim ustanovama je takvo da nedostaju određeni kadrovi, a prvenstveno zdravstvene struke. Informacije koje se plasiraju u javnosti da postoji višak nemedicinskog kadra uznemiravaju zaposlene i unose strah od gubitka posla. U slučaju da se izvrši smanjenje broja nemedicinskog kadra, nametnuće se još veće opterećenje ionako nedovoljnom broju zdravstvenih radnika, koji će u tom slučaju biti primorani da obavljaju i deo njihovih poslova, što će uticati na smanjenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/4/2015 15:16:16
Tags: Sindikazzdravstvaapotekarskeustanovezaštitaprava
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 3AHTEVA 1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora) 2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima ...

Potpisan SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/4/2014 11:40:01
Tags: PKUsporazumproduženjeSindikazzdravstva
Na osnovu člana 263. stav 2. Zakona o radu („Službeni gla- snik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13), Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i Vlada, 28. februara 2014. godine, zaključuju SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija Član 1. Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, br. 36/10, 42/10-dr. propis, 46/13, 74/13 i 97/13) produžava se do 31. decembra 2014. godine. Član 2. Ovaj sporazum stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu