Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

UPUĆENI POZIVI ZA UČEŠĆE NA TRIBINI „MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE I POLOŽAJ ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/6/2014 11:20:40
Tags: tribinaminiustarstvaZakonoradukapitacijaPKU
Za 19.06.2014.god, zakazano je održavanje tribine u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u saradnji sa reprezentativnim sindikatima u delatnostima zdravstva i socijalne zaštite, na kojoj će biti obrađene sledeće teze: 1. Zakon o radu Minuli rad Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca Prava sindikalnih predstavnika 2. Umanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3% i najavljeno umanjenje plata od 10% 3. Ukidanje „solidarnog poreza" 4. Donošenje Zakona o platnim razredima 5. Kapitacija, Uredba o koeficijentima, zabrana zapošljavanja, „ugovoreni i neugovoreni" zaposleni, status zdravstvenih ustanova u kojima se deo prihoda ostvaruje na tržištu: stomatologija, RH centri, apoteke, zavodi, instituti... 6. Poseban Kolektivni ugovor (PKU) za zdravstvo i Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu Želja nam je da na tribini razgovaramo o otvorenim pitanjima materijalnog i radno pravnog položaja članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

OBAVEŠTENjE – ODRŽAN SASTANAK ČELNIKA NAŠEG SINDIKATA I MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 28/2/2014 09:26:39
Tags: SindikatzdravstvuZoranSavićMinistarstvozdravljakapitacijasolidarniporez
a sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja 27.02.2014. godine kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić i potpredsednik Milovan Novaković i ispred Ministarstva zdravlja državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra dr sci. med. Darko Laketić, razgovarano je o aktuelnim problemima u zdravstvu (kapitacija, solidarni porez, rešavanje problema ”neugovorenih” radnika i drugim pitanjima vezano za radno-pravni položaj zaposlenih-Zavod za HMP Niš...).

Sindikat i Lekarska komora nezadovoljni uredbom o korektivnom koeficijentu !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/10/2013 14:00:48
Tags: korektivnikoeficijentkapitacijasindikaturedba
Zaključak predstavnika Lekarske komore Srbije, Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Udruženja lekara opšte/porodične medicine glasi da su u potpunosti izostali efekti primene uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, u smislu pravednog nagrađivanja.

Dopis Ministarstva zdravlja i odgovor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/12/2012 15:10:11
Tags: kapitacija
Predsednik dr Zoran Savić, u odgovoru na ovaj dopis, podsetio je da je naš sindikat dopisom od 7.9.2012.god. već dostavio podatke o imenovanju predstavnika u Radnu grupu, i zatražio što hitnije sazivanje Posebne radne grupe radi preduzimanja konkretnih stavova i mera

U Prolom Banji održan sastanak predstavnika Sindikata Raškog okruga

Objavio Administrator in Novosti · 8/12/2012 18:16:58
Tags: kapitacijastomatologijaZoranSavićPerišaSimonović
Satanku su prisustvovali dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije i dr Periša Simonović, državni sekretar Ministrastva zdravlja.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu