Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/9/2015 15:20:39
Tags: SindikatzdravstavkatalogradnihmestaMinistarstvozdravlja
Obaveštavamo Vas da je danas 29.09.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i predstavnici reprezentativnih sindikata. Razgovarano je o katalogu radnih mesta. Sindikat je ukazao na uočene nepravilnosti, a do ponedeljka 05.10.2015.godine je dat rok sindikatima da dostave primedbe, mišljenja i sugestije na radnu verziju kataloga radnih mesta. U katalogu moraju biti prepoznati svi profili zaposlenih kako bi im se naknadno mogao odrediti odgovarajući koeficijent. Izrada kataloga za nemedicinske radnike je u toku i radi se jedinstveno za sve u javnom sektoru i očekuje se do kraja nedelje. Sindikat će i nadalje insistirati na prepoznavanju novih profila zaposlenih (strukovne medicinske sestre, medicinske sestre sa specijalizacijom....), kao i na prepoznavanju svih poslova u delatnosti zdravstva.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu