Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA IZUZIMANjE NAKNADE ZA TOPLI OBROK I REGRES OD UMANjENjA PLATE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/11/2014 14:56:09
Tags: SindikatzdravstvatopliobroksmanjenjeplataPKUVladaSrbije
U skladu sa obavljenim razgovorima na sastanku održanom u Vladi Republike Srbije dana 24.11.2014.godine, kojem su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da mesečnu naknadu za ishranu (topli obrok) i regres za godišnji odmor izuzmete iz umanjenja plata. Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 116/2014) u osnovicu neto prihoda ne uračunavaju se oni elementi plate koje zakon inače i ne podvodi pod osnovnu neto platu - naknada za ishranu u toku rada i regres za godišnji odmor i druge različite naknade troškova... Podsećamo Vas da je članom 4. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/2001, 92/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014) propisano da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku dana i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/11/2014 14:00:26
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićAleksandarVučićPKUsmanjenjeplatazahtevVladaSrbije
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da je nakon jučerašnje konferencije za štampu reprezentativnih sindikata društvenih delatnosti i inicijative koju je pokrenuo naš Sindikat vezano za nezakonito umanjenje plate zaposlenima čija je neto plata niža od 25.000,00 dinara, zakazan hitan sastanak u Vladi Republike Srbije. Sastanku su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima.

Održana zajednička konferencija za medije Sindikata javnih službi - zajedno protiv smanjenja zarada !!

Objavio Administrator in Mediji · 20/11/2014 18:50:35
Tags: sindikatijavnihslužbikonferencijamedijiZoranSavićsmanjenjeplata
Savez samostalnih sindikata Srbije upozorio je danas da bi najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru moglo da bude i znatno veće od deset odsto. To bi, kako navode, moglo da se desi i zaposlenima koji imaju plate manje od 25.000 dinara. Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić pokazao je papir na kojem se vidi obračun nove plate čistačice u jednoj zdravstvenoj ustanovi, prema kojem će njena nova zaradi biti oko 12.000 dinara mesečno, iako ona nije trebalo da bude smanjena jer je ispod zakonom određenih 25.000 dinara. Prema njegovim rečima, u novom obračunu je smanjena osnovica, ali se ne iskazuju naknade za regres, topli obrok i za prevoz, što je "izigravanje zakona".

VAŽNO OBAVEŠTENjE !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/11/2014 13:06:12
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićplataosnovicaumanjenjesmanjenjeVladaSrbije
Nakon stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014) 28. oktobra 2014. godine, osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava umanjuje se za 10%. Zaposleni čija je osnovna NETO PLATA pre početka primene ovog zakona za puno radno vreme bila NIŽA OD 25.000 DINARA, ZADRŽAVA SVOJU NETO PLATU. Isplata akontacije plate za novembar 2014. godine je urađena po umanjenoj osnovici za 10%, čime su svim zaposlenima u delatnosti zdravstva umanjene akontacije. Odmah nakon saznanja o umanjenju akontacije, naš Sindikat je preduzeo aktivnosti. Predsednik Sindikata dr Zoran Savić je pokrenuo inicijativu, obavio razgovore sa predstavnicima ministarstva zdravlja i ukazao da je kod isplate akontacije za novembar 2014. godine prekršen zakon.

Emisija "DA MOŽDA NE" 6.11.2014. (VIDEO)

Objavio Administrator in Mediji · 7/11/2014 21:28:16
Tags: dZoranSavićZlatiborLončarzaposleniuzdravstvusmanjenjeplata
Šta zahtevaju lekari od države, kakav je njihov položaj u zdravstvenom sistemu? Da li će njihova obustava rada imati posledice po pacijente? O štrajku i zahtevima zdravstvenih radnika u studiju govore: dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja u Vladi Srbije dr Dušan Milisavljević, član Odbora za zdravlje Skupštine Srbije dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

Sindikati javnog sektora i društvenih delatnosti SSSS traže hitan sastanak sa premijerom i ministrom finansija

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 08:49:39
Tags: smanjenjeplatajavnisektordruštvenisektorSindikatzdravstva
Sindikati javnog sektora i društvenih delatnosti Saveza samostalnih sindikata Srbije traže hitan sastanak, najkasnije do 12.11.2014.god. radi pojašnjenja opravdanosti smanjenja plata u javnom sektoru i društvenim delatnostima.

SUTRA JAVNA SEDNICA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U OBLASTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ISPRED VLADE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/10/2014 14:08:50
Tags: javnasednicaSindikatzdravstvasocijalnazaštitasmanjenjeplataprotestštrajk
Obaveštavamo javnost da će se u organizaciji reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na nivou Republike Srbije i to Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” održati Javna sednica ispred zgrade Vlade Republike Srbije, u sredu 29.10.2014. godine, sa početkom u 11 časova. Sindikati će iskazati ogromno nezadovoljstvo zbog smanjenja plata, daljeg urušavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, odugovlačenja sa postupkom pregovora o zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva, nejednakog sagledavanja zaposlenih u javnom sektoru...

dr Zoran Savić - Medija Centar Beograd

Objavio Administrator in Mediji · 25/10/2014 00:43:56
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaSrbijemedijacentarsmanjenjeplata
Konferencija za štampu pod nazivom ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”, koja je održana 14.10.2014. godine u Medija Centru

PREDSEDNIŠTVO DONELO ODLUKU O STUPANjU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/10/2014 13:47:40
Tags: ŠTRAJKSindikatzdravstvaPKUplatesmanjenjeplata
Na osnovu člana 2.,3.,4. i 11. Zakona o štrajku ("Službeni list SRJ , br. 29/96, "Službeni glasnik RS", br. 101/2005, 103/2012) i Odluke Republičkog odbora Sindikata br. 191/14 od 16.10.2014. godine o orgakizovanju jednodnevnog štrajka zaposlenih u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite u Republici Srbiji, Predsedništvo Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije sprovodi ODLUKU O STUPANjU U JEDNODNEVNI GRANSKI ŠTRAJK 1.Jednodnevni granski štrajk zaposlenih organizuje se radi ispunjavanja sledećih zahteva: A) IZUZIMANjE ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE OD UMANjENjA ZARADA B) ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OBLAST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE C) JEDINSTVENOG SAGLEDAVANjA SVIH ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU 2. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih održaće se dana 05.11.2014. godine. 3. Jednodnevni granski štrajk zaposlenih ispoljava se prekidom rada, okupljanjem zaposlenih u ustanovi i čitanjem Proglasa, uz poštovanje minimuma procesa rada. 4. Štrajkački odbor čine članovi Predsedništva Sindikata koji vode štrajk i zastupaju interese zaposlenih.

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/10/2014 21:39:14
Tags: Sindikatzdravstvamedijikonferencijasmanjenjeplata
Na sastanku održanom 07.10.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, dogovorili su se da održe konferenciju za štampu sa temom: ”SMANjENjE PLATA, KAP KOJA PRELIVA ČAŠU”...

OBAVEŠTENjE POVODOM OBRAČUNA UVEĆANjA ZARADA ZA MINULI RAD

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/7/2014 09:37:11
Tags: SindikatzdravstvaZakonoraduminimalnazaradaosnovicaobracunaplata
Na zahtev članstva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obaveštavamo Vas da se nova izmena odredbe člana 108. Zakona o radu, koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine, kojim se uređuje da pravo na uvećanu zaradu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, najmanje 0,4% od osnovice ne primenjuje na zaposlene u javnom sektoru odnosno, zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Na zaposlene u javnom sektoru, odnosno zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, u skladu sa članom 2. Zakona o radu, primenjuje se poseban zakon za obračun i isplatu plata, dodataka i ostalih primanja i to Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. Glasnik RS“ br. 48/91... i 23/13 drugi zakon). To praktično znači da nema promena u odnosu na dosadašnji način obračuna uvećanja zarade po osnovu minulog rada.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu