Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO OBAVEŠTENjE - SINDIKAT HITNO REAGOVAO NA DOPIS MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2015 18:04:55
Tags: SindikatzdravstvadopisMinistarstvazdravljasocijalniprogramracionalizacijauzdravstvu
Sindikat je reagovao po hitnom postupku, te je obavljen razgovor sa nadležnim u Ministarstvu zdravlja. Obavešteni smo da kriterijumi za racionalizaciju u javnom sektoru nisu određeni, već je dopis poslat u cilju prikupljanja informacije o eventualnom broju zaposlenih koji su zainteresovani za dobrovoljni raskid radnog odnosa. Tek kada se bude znao orijentacioni broj, uradiće se kriterijumi. Smatramo da je ovakvo postupanje nedopustivo, jer se zaposleni ne mogu prijavljivati za program za koji ne postoje kriterijumi.

ZAKAZAN SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA SA MINISTARSTVIMA ZDRAVLJA I FINANSIJA RADI REŠAVANJA PROBLEMA U VEZI SA MATERIJALNIM I RADNO PRAVNIM POLOŽAJEM ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/1/2014 14:02:19
Tags: socijalnidijalogSindikatzdravstvaMinistrastvo
Povodom rešavanja problema u vezi sa materijalnim i radno pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i rešavanju otvorenih pitanja i radi unapređenja socijalnog dijaloga, obaveštavamo Vas da će se dana 20. januara 2014. godine sa početkom u 10,00 časova u ul. Nemanjina 22-26, Svečana sala na II spratu, krilo A, održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, Ministarstva finansija i ovog ministartva.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu