Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

MINISTARSTVIMA UPUĆENA URGENCIJA ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/9/2015 11:11:19
Tags: Sindikatzdravstcaapotekarsskeustanoveurgencijaradnopravnistatus
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama. Republički odbor Sindikata je zaključio da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni. Napominjemo, da smo Vam dana 02.04.2015.godine uputili zahtev za hitno postupanje radi očuvanja radno-pravnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na koji do danas nismo dobili odgovor, niti je preduzeta bilo koja pravna ili faktička radnja u cilju rešavanja nagomilanih problema zaposlenih. Sa iznetog, u skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, a na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije,u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Z A H T E V A 1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora) 2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima 3. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem 4. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj. 5. Da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor Očekujemo Vaše hitno postupanje u cilju sprečavanja daljeg urušavanja apotekarskih ustanova i položaja zaposlenih i poziv za razgovore na ovu temu.

VAŽNO OBAVEŠTENjE : OSTAJU SOPSTVENA SREDSTVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/12/2014 10:59:29
Tags: Sindikatzdravstvaspostvenasredstvaurgencijabudžet
Nakon kontradiktornih informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi primene Zakona o budžetskom sistemu, Sindikat je hitno reagovao i tim povodom uputio urgenciju nadležnim državnim organima. Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva da je nakon više urgencija upućenih resornim ministarstvima i skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu, usvojen zahtev Sindikata i sopstvena sredstva zdravstvenih ustanova ostaju i u 2015. godini.

URGENCIJA ZA HITNO POSTUPANjE DA PRIHODI KOJE OSTVARE USTANOVE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZADRŽE KARAKTER SOPSTVENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/12/2014 12:27:22
Tags: ZoranSavičurgencijasopstvenasredstva
Podsećamo Vas da je u Vladi Republike Srbije 21.novembra 2014. godine održan sastanak kojem su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić, ministar finansija Dušan Vujović, državni sekretar Ministarstva finansija Nenad Mijailović, načelnik sektora za budžet Slavica Manojlović, državni sekretar Ministarstva zdravlja prof. dr Berislav Vekić sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata. Na navedenom sastanku državni sekretar Ministarstva fiiaisija Nenad Mijailović Je prisutne obavestio da sopstvena sredstva zdravstvenih ustanova ostaju i u 2015. godini jer se nisu stekli uslovi za primenu člana 47. Zakopa o budžetskom sistemu. Obaveštavamo Vas da su direktori pojedinih zdravstvenih ustanova dobili obaveštenje od predstavnika Komore zdravstvenih ustanova da od 01. januara 2015.godine ostaju bez sopstvenih sredstava.

Naš Sindikat uputio urgenciju Ministarstvu zdravlja za hitan nastavak pregovora za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/6/2013 17:56:54
Tags: urgencijaPKUMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlennh u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije ima razumevanja za objektnvne okolnosti i teškoće u kojima se nalazi Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Republike Srbije, ali smatramo da je zajednički interes i Vlade i Sindikata da se pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva okončaju u skladu sa Zakonom.

Upućena urgencija Ministarstvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/12/2012 14:22:42
Tags: urgencijaMinistarstvozdravljaZoranSavić
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije uputio je danas urgenciju Ministarstvu zdravlja, odnosno Komisiji za praćenje promena i davnje autentičnog tumačenja Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu