Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA MIŠLJENJE OD MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE O PRIMENI ČLANA 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/9/2015 11:40:46
Tags: SindikatzdravstvaKoriUdovičkimišljenjezakonmaksimalnogbrojazaposlenihujavnomsektoru
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za davanje mišljenja vezano za primenu člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015). Napominjemo da smo upoznati sa Vašim obaveštenjem od 27.avgusta 2015. godine u kojem ste objasnili ciljeve koji su se želeli postići primenom navedenog člana. Bez obzira na navedenu činjenicu, u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite će bez ikakvih kriterijuma i merila prinudno prestati radni odnos pre svega zaposlenim ženama koje ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu penziju, a na njihovim poslovima izvršiće se prijem novih radnika, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje navedenih delatnosti. Odluku o tome kome prestaje radni odnos donose direktori ustanova. Ovako široko datim ovlašćenjima direktorima, ponovo će prestanak radnog odnosa po ovom osnovu biti lični čin direktora i otvoriće se mogućnost za partijsko zapošljavanje.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU - Naš Sindikat će podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/9/2015 12:53:55
Tags: Sindikatzdravstvaocenaustavnostizakonsmanjenjebrojazaposlenih
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da će Sindikat podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Podsećamo da je Sindikat ukazivao da je zakon diskriminatorski, naročito u odnosu na zaposlene žene, još u fazi kada se isti nalazio u skupštinskoj proceduri, što smo istakli i na konferenciji za novinare održanoj 31.07.2015. godine.

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/10/2014 09:56:48
Tags: Sindikatzdravstvafarmaceutasestarazakonsastanakhitno
Na sastanku održanom 30.09.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, doneli su odluku o zajedničkom preduzimanju daljih aktivnosti povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/9/2014 21:17:29
Tags: zakonoplatamazakonozdravstvenomosiguranjuSindikat
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su dana 11.09.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 99/2014, objavljeni sledeći zakoni: 1.Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 2.Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju

ODRŽAN VELIKI PROTEST PROTIV USVAJANJA ZAKONA O RADU !!

Objavio Administrator in Novosti · 17/7/2014 22:33:15
Tags: protestSindikatzdravstvaSekcijamladihzakonoradu
GALERIJU FOTOGRAFIJA SA VELIKOG PROTESTA ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE, A PROTIV USVAJANJA ZAKONA O RADU POGLEDAJTE OVDE

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SSS Srbije i UGS Nezavisnost

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/7/2014 19:45:03
Tags: zakonoraduSindikatzdravstva
Nakon razgovora predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, sa premijerom Vučićem, ministrom Vulinom i predstavnicima drugih nadležnih ministarstava, u četvrtak 10. jula, učinjen je poslednji napor i pokušaj da se na tripartitnoj radnoj grupi približe i usaglase do sada neusaglašeni stavovi o izmenama i dopunama Zakona o radu. Ovaj pokušaj, na žalost, nije uspeo jer predstavnici Vlade i Unije poslodavaca Srbije nisu odustali od zahteva da se izmenama Zakona o radu, u delu zarada i drugih primanja, značajno umanje primanja zaposlenih, a ponuđenim rešenjem vezanim za prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, samo je deklarativno ostavljena mogućnost takve odluke koju je u praksi apsolutno nemoguće realizovati, niti su pristali na razgovor o drugim neusaglašenim ili sa njihove strane samoinicijativno unetim odredbama.

SAOPŠTENjE PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/7/2014 14:40:42
Tags: saopštenjeSSSSSindikatzakonoraduizmenezakonamladiradnicinarod
Nasilje nad zaposlenima, koje pokušava da se izvrši izmenama Zakona o radu, bez javne rasprave, predstavlja otvoreno podaništvo stranim interesima, jer još niko razuman nije rekao da je visok stepen radničkih prava uzrok lošeg ekonomskog stanja u Srbiji. Atak na zarade, koje su najmanje u Evropi, odbijanje da se definiše minimalna zarada, iako to čine i najrazvijenije zemlje, olakšano otpuštanje u zemlji gde je stopa nezaposlenih najviša u Evropi, a šanse za novo zapošljavanje nikakve - najvažniji je pravac i cilj kreatora ovog zakona, kako bi radnike učinili još siromašnijim i time pogodnijim za izrabljivanje. Nemogućnost zapošljavanja i nesigurnost radnog mesta već je učinilo da mladi ljudi u Sbiji nemaju perspektivu, dok su svi ostali u strahu od gubitka posla i još veće bede koja im preti. Samozvani levičari i patriote nisu rešili kriminalne privatizacije, nisu pronašli investitore, nisu oživeli preduzeća i pokrenuli ekonomski oporavak Srbije, ali zato uspešno žrtve tragične ekonomske situacije proglašavaju glavnim krivcima.

SSSS : SPREMITE SE ZA PROTESTE !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/7/2014 13:33:39
Tags: SindikatSSSSzakonoraduprotest
Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije je ovlastilo Predsedništvo da, u slučaju da se ne postigne kompromis sa vladom i poslodavcima oko izmena i dopuna Zakona o radu, donese odluku o održavanju protesta i preduzme tehničke pripreme za njihovo organizovanje. Nažalost, i posle dugih i teških pregovora smo i dalje daleko od dogovora oko ključnih tema, a vlast najavljuje hitan ulazak teksta zakona u skupštinsku proceduru. Zato vas obaveštavam da budete spremni da se na poziv SSSS, u najkraćemo mogućem roku, priključite protestima koji će biti održani u Beogradu i koji će trajati više dana.

Održana tribina "Mere Vlade Republike Srbije i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite"

Objavio Administrator in Mediji · 19/6/2014 17:25:31
Tags: tribinaSindikatzdravstvasocijalnazaštitazakonoradu
Tribinu "Mere Vlade Republike Srbije i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite" organizovao je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, u saradnji sa reprezentativnim sindikatima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na republičkom nivou, a prisustvovali su joj predstavnici gotovo svih nadležnih institucija koje su pozvane.

Saopštenje SSSS - najnoviji predlog Zakona o radu neprihvatljiv !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/6/2014 08:58:20
Tags: zakonoraduSindikatzdravstvaOrbovićVladaSrbijepregovorikolektivniugovor
bzirom na dezinformacije koje su prisutne ovih dana u medijima, kao i izjave da je skoro sve dogovoreno sa sindikatima vezano za novi zakon o radu, obaveštavamo članstvo da je najnoviji nacrt tog zakona, koji je pripremilo Ministarstvo rada, neprihvatljiv za Savez samostalnih sindikata Srbije. To je nedvosmisleno rečeno i na poslednjoj sednici Veća SSSS, održanoj 4. juna 2014. godine, na kojoj je zaključeno da će, ukoliko se novi zakon ne vrati u okvire koji su ranije dogovoreni sa premijerom Aleksandrom Vučićem, sindikat morati da pribegne drugim, radikalnim vidovima sindikalne borbe. Naši članovi Radne grupe za izmene Zakona o radu su u poslednja tri i po meseca usaglašavali stavove o pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada. Umesto da obradi samo tih pet elemenata koji su dogovoreni s premijerom, u novom tekstu nacrta samoinicijativno su unete izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene.

NOVI ZAKON O RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/12/2013 10:13:26
Tags: Sindikatzdravstvanovizakonoradu

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/12/2013 10:24:30
Tags: zakonSindikatZdravstva.glasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su dana 06.12.2013. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 108/2013, objavljeni sledeći zakoni: 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 2. Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

MIŠLjENjA. PREDLOZI I SUGESTIJE NA RADNU VERZIJU NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/11/2013 12:27:08
Tags: zakonoradusindikatzdravstvoprimedbenacrt
Predsedništvo Sindikata na sednici održanoj 24. oktobra 2013.godine razmatralo je Radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i shodno tome iznosi sledeće konkretne primedbe:

O B A V E ŠT E NJE !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/8/2013 14:00:14
Tags: zakonizmeneplate
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove i zaposlene u delatnosti zdravstva, da je Narodna Skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakon o budžetu Republike Srbije kojim je izvršen rebalans budžeta za 2013. godinu, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS ", broj 59/13.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/5/2013 11:32:23
Tags: zakonsluzbeniglasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su dana 22.05.2013. godine u ”Službenom Glasniku RS” broj 45/2013, objavljeni sledeći zakoni: 1. Zakon o pravima pacijenata 2. Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama

INFORMACIJA O USVOJENIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/5/2013 11:47:25
Tags: zakonoradudopuneizmene
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obaveštava sve članove da je u „Službenom glasniku RS” br. 32/13, objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu. Izmene i dopune Zakona o radu stupile su na snagu dana 16.04.2013. godine i sastoje se u sledećem:

Anketa Sindikata na predložene izmene Zakona o radu

Objavio Administrator in Ankete · 15/11/2012 21:36:55
Tags: anketazakonoradunacrt
Preuzmite anketu Sindikata na predložene izmene Zakona o radu. Anketu sprovodimo kao posledicu naše želje da predupredimo dalju fleksibilizaciju radnih odnosa i narušavanje sindikalne perspektive....

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu