Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ČELNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA UPUĆEN ZAHTEV ZA OČUVANJE PRAVA ZAPOSLENIH U HITNIM SLUŽBAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/9/2015 11:46:25
Tags: Sindikatzdravstvahitneslužbehitnapomoćkoeficijentizaradapravamatrijalnipoložajzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zavodima za hitnu medicinsku pomoć i hitnim službama. Konstatovano je da se zaposlenima umanjuju koeficijenti čime se dalje urušava ionako težak radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Sindikat Vas je u neposrednim razgovorima upoznao sa zapisnicima nadležnog sektora za kontrolu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se pored ostalog, nalaže direktorima da pokrenu postupak za izmenu koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenima u zavodima i službama za hitnu medicinsku pomoć. Napominjemo, još jednom da predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nisu nadležni za tumačenje odredaba Uredbe o koeficijentima... Ponovo od Vas tražimo da se ne vrši promena koeficijenata zaposlenima u hitnim službama, već da se navedeno pitanje rešava jedinstveno, za sve zaposlene u delatnosti zdravstva, donošenjem novog zakona.

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA MIŠLJENJE OD MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE O PRIMENI ČLANA 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/9/2015 11:40:46
Tags: SindikatzdravstvaKoriUdovičkimišljenjezakonmaksimalnogbrojazaposlenihujavnomsektoru
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za davanje mišljenja vezano za primenu člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015). Napominjemo da smo upoznati sa Vašim obaveštenjem od 27.avgusta 2015. godine u kojem ste objasnili ciljeve koji su se želeli postići primenom navedenog člana. Bez obzira na navedenu činjenicu, u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite će bez ikakvih kriterijuma i merila prinudno prestati radni odnos pre svega zaposlenim ženama koje ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu penziju, a na njihovim poslovima izvršiće se prijem novih radnika, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje navedenih delatnosti. Odluku o tome kome prestaje radni odnos donose direktori ustanova. Ovako široko datim ovlašćenjima direktorima, ponovo će prestanak radnog odnosa po ovom osnovu biti lični čin direktora i otvoriće se mogućnost za partijsko zapošljavanje.

MINISTRU VULINU UPUĆEN ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ČINjENIČNOG STANjA DA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE NE POSTOJI VIŠAK ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/9/2015 14:26:08
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićVulinvišakzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom da shodno članu 4. stav 4. tačka 2) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015), Vladi Republike Srbije jasno i nedvosmisleno predložite DA NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE. To dalje znači da Vlada Republike Srbije prilikom izrade akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu socijalne zaštite, na Vaš obrazložen predlog, donese takav akt koji će utvrditi da nema viška zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Stanje u ustanovama socijalne zaštite je takvo da nedostaju kadrovi.

PRIMENA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANjA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/9/2015 15:45:34
Tags: višakzaposlenihuzdravstvuSindikazzdravstvaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom da u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 2) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015), Vladi Republike Srbije jasno i nedvosmisleno predložite DA NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH U SISTEMU ZDRAVSTVA. To dal>e znači da Vlada Republike Srbije prilikom izrade akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu zdravstva, na Vaš obrazložen predlog, donese takav akt koji će utvrditi da nema viška zaposlenih u zdravstvenom sistemu u Republici Srbiji. Stanje u zdravstvenim ustanovama je takvo da nedostaju određeni kadrovi, a prvenstveno zdravstvene struke. Informacije koje se plasiraju u javnosti da postoji višak nemedicinskog kadra uznemiravaju zaposlene i unose strah od gubitka posla. U slučaju da se izvrši smanjenje broja nemedicinskog kadra, nametnuće se još veće opterećenje ionako nedovoljnom broju zdravstvenih radnika, koji će u tom slučaju biti primorani da obavljaju i deo njihovih poslova, što će uticati na smanjenje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU - Naš Sindikat će podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/9/2015 12:53:55
Tags: Sindikatzdravstvaocenaustavnostizakonsmanjenjebrojazaposlenih
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da će Sindikat podneti Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Podsećamo da je Sindikat ukazivao da je zakon diskriminatorski, naročito u odnosu na zaposlene žene, još u fazi kada se isti nalazio u skupštinskoj proceduri, što smo istakli i na konferenciji za novinare održanoj 31.07.2015. godine.

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA HITAN SASTANAK SA NADLEŽNIMA ZBOG OTVORENIH PITANjA VEZANO ZA RADNO-PRAVNI I MATERIJALNI POLOŽAJ ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/8/2015 12:04:05
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićZakononačinuodređivanjamaksimalnogbrojazaposlenihujavnomsektoru
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije traži hitan prijem radi rešavanja otvorenih pitanja vezano za radno-pravni i materijalni položaj članstva našeg Sindikata i svih zaposlenih u zdravstvu. Razgovor je neophodan i zbog stupanja na snagu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji još uvek nisu utvrđeni, a već se govori o eventualnim viškovima ostalih zaposlenih u delatnosti zdravstva. Navedeni zakon ostavlja brojne nejasnoće u pogledu primene, a posebno bismo izdvojili član 20. u kojem je propisan prestanak radnog odnosa po sili zakona. Napominjemo da još nije rešeno ni pitanje korišćenja prava zaposlenih na preventivno-rekreativne odmore. Da li očekujete da navedeno pravo koristimo na ulici?

Održan skup osiguranika u programu Sindikalnog solidarnog osiguranja sa Sindikalnim solidarnim fondom

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2015 17:58:25
Tags: SindikatuzaposlenihuzdravstvuSindikalnogsolidarnogosiguranjaSindikalnimsolidarnimfondom.
Obaveštavamo Vas da je 12.marta 2015. godine, u Beogradu u hotelu ”M” održan skup osiguranika u programu Sindikalnog solidarnog osiguranja sa Sindikalnim solidarnim fondom. Na svečan način obeleženo je ”punoletstvo” ovog programa u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Svojim članovima čestitamo jubilej sa željom da nas u ovom programu bude što više.

OGROMNO NEZADOVOLjSTVO NAŠEG ČLANSTVA ZBOG EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/9/2014 09:58:08
Tags: mereVladeSrbijenezadovoljstvoplatestandardzaposlenihRFZO
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije ukazuje na OGROMNO NEZADOVOLjSTVO svog članstva povodom najavljenih EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE o smanjenju plata zaposlenima u javnom sektoru. Nakon uvođenja neustavnog Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 108/2013), tzv. ”solidarnog poreza” i povećanja PDV-a u 2013. godini, sada se najavljuju dodatna umanjenja plata. Napominjemo da su zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite ionako neadekvatno plaćeni za poslove koje obavljaju svakodnevno spašavajući živote i vodeći brigu o socijalno ugroženom stanovništvu. Sindikat još jednom ukazuje Vladi Republike Srbije da članstvo našeg Sindikata i svi zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite godinama nose teret ekonomske krize. Plate zaposlenih u delatnosti zdravstva se obezbeđuju iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, a ne iz sredstava budžeta Republike Srbije.

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/6/2014 15:02:09
Tags: SindikatzaposlenihuzdravstvuisocijalnojzaštitiSrbijeZakonoradu
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su na sastancima održanim 05.06.2014.godine i 10.06.2014. godine kome su prisustvovali ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pomoćnik ministra za oblast rada Zoran Lazić sa saradnicima, ispred Ministarstva zdravlja pomoćnik ministra Gordana Basta sa saradnicima i predstavnici Ministarstva finansija predstavnici našeg Sindikata izneli probleme zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Takođe, iznet je predlog na koji način bi trebalo definisati odredbu člana 246. stav 2. Zakona o radu koja propisuje zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za javne službe.

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva još jednom traže HITAN sastanak sa ministrima !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/5/2014 12:43:08
Tags: Sindikatzdravstvareprezentativnisindikatizahtevministarstvimahitansastanakpoložajzaposlenih
Na sastanku održanom 13.05.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije doneli su odluku o zajedničkom preduzimanju daljih aktivnosti povodom najavljenih mera Vlade Republike Srbije. Podsećamo Vas da smo već upućivali zahteve za hitno održavanje sastanka, ali do dana sačinjavanja ovog pismena nismo dobili odgovor. Smatramo da vođenjem socijalnog dijaloga možemo iznaći rešenje koje je u interesu svih, u suprotnom bićemo prinuđeni da preduzmemo radikalnije mere uključujući protest i štrajk u grani. Sa iznetog, reprezentativni sindikati očekuju da po HITNOM postupku sazovete sastanak.

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije uputili Ministarstvima zahtev za hitno razmatranje položaja zaposlenih u zdravstvu

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/5/2014 10:31:58
Tags: zdravstvoSindikatpoložajzaposlenihradnopravnistatusmaterijalnipoložaj
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” razmatrali su aktuelne probleme zaposlenih i doneli sledeće zaključke:

Stigao poziv za sastanak sa resornim ministrima 3.februara 2014.god.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/1/2014 15:13:12
Tags: polozajzaposlenihradniSindikatzdravstvaSindikat
Obaveštavamo Vas da će se dana 3. februara 2014. godine sa početkom u 11.00 časova u ul. Nemanjina 22-26, Velika sala na VI spratu, krilo A, održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, kojem će prisustvovati ministar finansija Lazar--Krstić i ministr zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović. Tema sastanka će bitn rešavanje problema u vezi sa materijalnim i radno - pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i drugih otvorenih pitanja koja su izneta na sastanku koji je održan 20.01.2014. godine.

UPUĆEN ZAHTEV PREMIJERU, PRVOM POTPREDSEDNIKU I MINISTRIMA VLADE ZA ZAMENU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU U SKLADU SA KADROVSKIM PLANOM

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/12/2013 11:12:52
Tags: Sindikatzdravstvazahtevzamenazaposlenihkadrovskiplan
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas moli da se PO HITNOM POSTUPKU obezbedi zamena zaposlenih u zdravstvu za sve poslove u okviru Kadrovskog plana ustanove, na koji je saglasnost dalo Ministarstvo finansija na predlog Ministarstva zdravlja. Sindikat predlaže da se zdravstvo izuzme, odnosno da se ne sprovodi postupak utvrćen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS br. 108/2013).

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu