Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ČELNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA UPUĆEN ZAHTEV ZA OČUVANJE PRAVA ZAPOSLENIH U HITNIM SLUŽBAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/9/2015 11:46:25
Tags: Sindikatzdravstvahitneslužbehitnapomoćkoeficijentizaradapravamatrijalnipoložajzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zavodima za hitnu medicinsku pomoć i hitnim službama. Konstatovano je da se zaposlenima umanjuju koeficijenti čime se dalje urušava ionako težak radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Sindikat Vas je u neposrednim razgovorima upoznao sa zapisnicima nadležnog sektora za kontrolu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se pored ostalog, nalaže direktorima da pokrenu postupak za izmenu koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenima u zavodima i službama za hitnu medicinsku pomoć. Napominjemo, još jednom da predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nisu nadležni za tumačenje odredaba Uredbe o koeficijentima... Ponovo od Vas tražimo da se ne vrši promena koeficijenata zaposlenima u hitnim službama, već da se navedeno pitanje rešava jedinstveno, za sve zaposlene u delatnosti zdravstva, donošenjem novog zakona.

INFORMACIJA SA SASTANKA SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/9/2015 12:37:04
Tags: ZoranSavićSocijalnoekonomskisavetpovećanjezaradaAleksandarVučićunijaposlodavaca
Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije nije postignut dogovor o visini minimalne cene rada. Predstavnici Unije poslodavaca i Vlade Republike Srbije su ostali pri svojim stavovima da se nisu stekli uslovi za povećanje minimalne cene rada za 2016 .godinu. Stav predstavnika Unije poslodavaca mogu da razumem, jer na taj način štite svoj profit, odnosno ”sopstveni džep”. Stav predstavnika Vlade Republike Srbije je da nema zakonskih uslova za povećanje minimalne zarade, niti za to postoje sredstva u budžetu. Na osnovu svega navedenog nameće se samo jedan zaključak: da je premijer Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić ili neobavešten ili neodgovoran, jer je najavio povećanje plata i penzija u narednoj godini (vraćanja dela primanja koja su uzeta). Smatram da je premijer izuzetno odgovoran i dobro obavešten o stanju, kretanju prihoda i rashoda i projekciji budžeta Republike Srbije za 2016.godinu. Mišljenja sam da je sveobuhvatno analizirao celokupnu situaciju i da je dobro razmislio pre nego što je dao obećanje o povećanju plata i penzija. Zašto onda nema dogovora socijalnih partnera i povećanja minimalne cene rada?

S A O P Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/10/2014 15:00:54
Tags: umanjenjezaradapkuministarstvosindikatzdravstvazlatiborlončaraleksandarvučić
Danas, 17.10.2014. godine u Vladi Republike Srbije održan je sastanak kojem su prisutvovali Premijer Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića sa saradnicima, (potpredsednica Vlade, Kori Udovički, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar pravde Nikola Selaković, ministar rada Aleksandar Vulin, ministar prosvete Srđan Verbić, ministar kulture Ivan Tasovac) i predsednici sindikata društvenih delatnosti. Na sastanku je razgovarano o umanjenju zarada zaposlenima u javnom sektoru, platnim razredima, PKU, Zakonu o budžetskom sistemu...

OBAVEŠTENjE POVODOM OBRAČUNA UVEĆANjA ZARADA ZA MINULI RAD

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/7/2014 09:37:11
Tags: SindikatzdravstvaZakonoraduminimalnazaradaosnovicaobracunaplata
Na zahtev članstva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obaveštavamo Vas da se nova izmena odredbe člana 108. Zakona o radu, koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine, kojim se uređuje da pravo na uvećanu zaradu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, najmanje 0,4% od osnovice ne primenjuje na zaposlene u javnom sektoru odnosno, zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Na zaposlene u javnom sektoru, odnosno zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, u skladu sa članom 2. Zakona o radu, primenjuje se poseban zakon za obračun i isplatu plata, dodataka i ostalih primanja i to Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. Glasnik RS“ br. 48/91... i 23/13 drugi zakon). To praktično znači da nema promena u odnosu na dosadašnji način obračuna uvećanja zarade po osnovu minulog rada.

OBAVEŠTANJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/7/2014 10:49:38
Tags: SindikatzdravstvaminimalanzaradaSlužbeniglasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je u Službenom glasniku RS, broj 74 od 18. jula 2014. godine objavljena Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godina.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/4/2014 12:31:50
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbijeosnovicazaradaisplata
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je Vlada Republike Srbije donela zaključak o uvećanju osnovice cene rada za 0,5%, koji se primenjuje uz isplatu plate-zarade za april 2014. godine. Očekujemo postupanje nadležnih u RFZO u cilju realizacije zaključka Vlade Republike Srbije.

Upučen zahtev za hitna izmena Pravilnika o načinu umanjivanja zarada

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/3/2014 14:34:56
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbijezahtevumanjenjezaradasolidarniporez
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam još jednom ukazuje o posledicama neustavne, nakaradne i pogubne primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik PC” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”. Naime, zaposlenima koji su pokrenuli sudske postupke zbog neisplaćenih zarada ili usled psplate razlike zarade, obračunava se ”solidarni porez” i na izvršne sudske odluke. To dalje znači, da se zaposlenima umanjuju zarade koje su ostvarene i pre više od deset godina. Dakle, nesumljivo je reč o retroaktivnoj primeni Zakona. Podsećamo da je odredbom člana 197. stav 1. Ustava Republike Srbije propisano da zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo. Iako je Zaštitnik građana Saša Janković, uputio PREVENTIVNU PREPORUKU Ministarstvu finansija vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik PC” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”, u kojoj se, između ostalog, navodi da ”nepravilno” naplaćeni porez bude REFUNDIRAN primaocu prihoda, do dana sačinjavanja ovog zahteva nemamo nikakvih saznanja da se postupilo po istoj.

Vlada donela odluku o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/3/2014 12:31:34
Tags: minimalnazarada
Vlada donosi ODLUKU o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine 1. Minimalia zarada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-jun 2014. godine iznosi 115,00 dinara (neto) no radnom času. 2. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 05 broj 120-1728/2014-1

Stigao odgovor Ministarstva zdravlja - "Nismo nadležni!"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/2/2014 11:04:39
Tags: MinistarstvozdravljaSindikatzdravstvaZoranSavićdopissolidarniporezumanjenjezarada
Povodom dopisa broj: 07/14 od 31. januara 2014. godine koji ste uputili Ministarstvu zdravlja, a odnosi se na inicijativu za izuzimanje zaposlenih u delatnosti zdravstva od primene propisa kojim se uređuje umanjenje neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, obaveštavamo Vas da sadržaj predmetnog dopisa nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. U skladu sa navedenim, predmetni dopis, odnosno inicijativu prosledili smo Ministarstvu finansija na dalju nadležnost i postupanje.

OPLjAČKANI I UVREĐENI LEKARI !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/2/2014 15:27:09
Tags: solidarniporezoporezivanjezaradapljačkazdravstvoSindikatzdravstva
Članstvo Sindikata i visokospecijalizovani kadar zaposlen u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite još jednom iskazuje ogromno nezadovoljstvo i ogoočenje zbog umanjenja neto prihoda. Specijalistički kadar ponovo se pita da li je to nagrada za višedecenijsko obrazovanje, odricanje, za poštovanje struke i profesije ili ovakav vid oporezivanja predstavlja pljačku i otimačinu !... Članovi Sindikata i zaposleni zahtevaju od Vladv Republike Srbij i ministra finansija da još jednom preispitaju svoje postupanje i donete mere.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/2/2014 12:52:48
Tags: USTAVNISUDinicijativaocenaustavnostiumanjenjezaradazdravstvoSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je Sindikat podneo Ustavnom sudu Republike Srbije INICIJATIVU za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik RS” broj 108/2013).

Nema plate za sve u DZ Grocka - naš Sindikat odmah reagovao

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/12/2013 13:28:10
Tags: isplatazaradafondSindikatzdravstva
Imamo saznanja da je Republički fond zdravstvenog osiguranja - Filijala za grad Beograd, Domu zdravlja Grocka izvršio prenos sredstava za plate-zarade u menjem iznosu od potrebnog za isplatu drugog dela za decembar 2013. godine i da iz tih razloga zaposleni u Domu zdravlja Grocka juče nisu primili platu, dok su sve ostale ustanove u Beogradu izvršile isplatu iste. Zaposleni u DZ Grocka su diskriminisani u odnosu na ostale zaposlene u zdravstvenoj delatnoti u Beogradu već duže od godinu dana, iako niti su odgovorni, a ni na bilo koji način izazvali nastalo stanje.

Minimalna zarada do kraja 2013. godine iznosi 115,00 dinara (neto) po času

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/4/2013 11:33:21
Tags: minimalnazarada
Socijalno ekonomski savet Republike Srbije nije doneo odluku o visini minimalne zarade, već je to učinila Vlada RS, jednostrano u skladu sa članom 112. stav 2. Zakona o radu i donela Odluku o visini minimalne zarade za period mart-decembar 2013. godine.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu