Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/1/2014 14:51:37
Tags: SlužbeniglasnikSindikatzdravstvapravilnikzdravstcenazastita
U ”Službenom glasniku RS” broj 115/2013, objavljen Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu.

Zahtev za isplatu jubilarnih nagrada i nagrade od 4.000,00 dinara za sve zaposlene u socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/10/2013 17:15:46
Tags: jubilarnenagradesocijalnazastita
U vezi vašeg dopisa broj: 42 MG od 08.10.2013. godine, kojim zahtevatepo hitnom postupku isplatu svim zaposlenim u socijalnoj zaštiti, neisp jubilarnih nagrada za 2012. godinu, isplatu jubilarnih nagrada za 2013. godinu, kao i nagradu u neto iznosu od 4.000,00 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, obaveštavamo vas sledeće:

Odgovor direktora Gerantološkog centra

Objavio Administrator in Aktivnosti · 24/10/2013 16:05:02
Tags: gerantoloskicentarsocijalnazastitasindikat
Delatnost RJ Dnevni centri i klubovi finansira se u potpunosti iz buceta Grada Beograda (100%). Ustanova se 2012. godine obratila Gradu Beogradu-Sekretarijatu za socijanu zapggitu, sa zahtevom za prenos sredstava za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima čije se plate finansiraju iz budžeta Grada Beograda, koji su to pravo ostvarili u 2012-oj godini (za 53 zaposlena).

Naš Sindikat uputio Vladi Srbije i Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike nedvosmislene poruke i obaveštenje po pitanju predstavljenih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije o uvođenju solidarnog poreza i povećanju pdv-a, a koje se tiču oblasti socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/10/2013 10:37:23
Tags: socijalnazastitasindikatministarstvovladamerevladeprotest
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici održanoj 15. oktobra 2013. godine još jednom je iskazao OGROMNO NEZADOVOLjSTVO svog članstva povodom predstavljenih EKONOMSKIH MERA VLADE REPUBLIKE SRBIJE o uvođenju solidarnog poreza i povećanju PDV-a. Članstvo našeg Sindikata k svi zaposleni u delatnosti socijalne zaštite godinama nose teret ekonomske krize. Prosečna plata - zarada u socijalnoj zaštiti je niža 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji. Ukazujemo Vam da prema Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama i Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, PET GRUPA POSLOVA zaposlenih u socijalnoj zaštiti imaju plate - zarade niže čak i od minimalne. Pitamo Vas, da li zaposleni u socijalnoj zaštiti koji leče i pružaju usluge socijalne zaštite treba i sami da postanu socijalni slučajevi ili da budu primorani da napuste ustanove socijalne zaštite? Sindikat insistira na hitnoj izmeni UREDBE O KOEFICIJENTIMA i na zaključivanju POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE.

Zahtev našeg Sindikata za isplatu jubilarnih nagrada i odgovarajuće nagrade od 4.000 dinara za sve zaposlene u ustanovama socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2013 15:28:33
Tags: ZoranSavićzahtevjubilarnenagradeisplatasindikatzdravstvasocijalnazastita
Naš sindikat je uputio zahtev resornim ministarstvima rada i finansija, gradonačelniku, Sekretarijatu za socijalnu zaštitu i Narodnoj skupštini za isplatu jubilarnih nagrada i odgovarajuće nagrade od 4.000 dinara za sve zaposlene u ustanovama socijalne zaštite...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu