Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA - RFZO UPUTIO INSTRUKCIJU SVIM FILIJALAMA O ISPLATI NOVČANIH DAVANјA U SKLADU SA PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/7/2019 10:45:23Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije je nakon uspešno okončanog postupka pregovaranja i zaklјučivanja novog znatno povolјnijeg Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čije je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, nastavio aktivnosti na sprovođenju i isplati novih novčanih davanja, koja prava smo izborili vođenjem socijalnog dijaloga i nakon višemesečne borbe za bolјi materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih, a naročito mladih kolega.

Nakon zaklјučenja PKU, članovi iz brojnih ustanova su nam se obraćali za pomoć, zbog nepostupanja pojedinih filijala RFZO u skladu sa novim PKU i neisplaćivanja ugovorenih prinadležnosti.


S tim u vezi, Sindikat je blagovremeno preduzimao aktivnosti, kako bi zaposleni ostvarili svoja prava garantovana zaklјučenim PKU.


Rezultat svega navedenog je dopis RFZO koji je upućen Pokrajinskom fondu i svim filijalama u kome se navodi pravni osnov i način isplate zaposlenima novih prava koja su propisana u PKU za delatnost zdravstva.


Podsećamo da smo izborili prošireno pravo na naknadu troškova prevoza, jubilarnu nagradu za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu, pravo na usklađivanje naknade plate specijalizantima, naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana u visini 100% prosečne plate u poslednjih 12 meseci ako je sprečenost za rad prouzokovana malignim obolјenjima, solidarnu pomoć za rođenje deteta, vantelesnu oplodnju, zbog uništenja ili oštećenja imovine, mesečnu novčanu pomoć za dete zaposlenog koji je izgubio život u obavlјanju poslova ili u vezi sa obavlјanjem poslova i dr.


U prilogu ovog ovog obaveštenja možete videti navedeni dopis RFZO.

BUDI ČLAN SINDIKATA – VODIMO RAČUNA O TVOJIM PRAVIMA!!!

  


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu